Aarhus Universitets segl

Om GenSAP

GenSAP: Center for Genomisk Selektion i Dyr og Planter

Genomisk selektion (GS) revolutionerer i disse år kvæg-, svine- og hønseavlen på verdensplan og har potentialet til at gøre det indenfor alle landbrugsarter. Metoden er anerkendt som fremtidens centrale teknologi indenfor genetisk forbedring og er essentiel med hensyn til at møde de globale udfordringer med at øge produktionen af landbrugsprodukter af høj kvalitet effektivt, samtidig med at dyrevelfærden øges, miljøpåvirkningen reduceres og biodiversiteten fastholdes. Indtil nu har forskningen i GS været drevet af et behov for hurtig implementering i industrien, og det har resulteret i en fragmenteret og artsspecifik forskningsindsats.

Det strategiske forskningscenter GenSAP har samlet alle relevante, danske avlsselskaber og forskningsgrupper såvel som førende, internationale forskere for at skabe fundamentet for næste generations genomiske selektionsværktøjer til systemer for genetisk forbedring af landbrugsplanter og -dyr.

GenSAP udvikler GS metodologi til planlægning, integration og udvinding af relevant information fra de store datamængder, der kommer fra helgenomsekventering, funktionel genomforskning, epigenomforskning og komplekse fænotypeteknologier. Herudover genererer GenSAP avancerede databeregningsværktøjer til at optimere og evaluere udvælgelsesbeslutninger baseret på in silico data. På denne måde skaber GenSAP beslutningsværktøjer, der sikrer en langsigtet, bæredygtig implementering af GS. Som følge heraf vil næste generations GS værktøjer være effektive på tværs af arter og miljøer, og de vil være både økonomisk og genetisk bæredygtige. GenSAP håber at kunne bidrage til fundamentet for en globalt konkurrencedygtig og bæredygtig fødevareproduktion.