Aarhus Universitets segl

Studier i avl og genetik ved QGG

Studier i avl og genetik ved QGG

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) ved Aarhus Universitet tilbyder forskellige muligheder for at studere dyre- og planteavl såvel som kvantitativ og statistisk genetik i bredere forstand på både kandidat og ph.d. niveau. Vi tilbyder kurser og vejledning indenfor de fleste af vores forskningsområder. Fokus i et studium ved QGG er kvantitativ og statistisk genetik. Det betyder, at vi anvender en kvantitativ tilgang til løsningen af problemer. Det er derfor nødvendigt med en vis grad af forudsætninger indenfor matematik og statistik.

PH.D.-STUDIER

Ph.d.-studerende ved QGG indskrives i “Quantitative Genetics and Genomics” Ph.d.-programmet ved Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning.    

De fleste studerende, der indskrives i ph.d. programmet, bliver optaget efter at have afsluttet et naturvidenskabeligt kandidatstudium eller tilsvarende. Ansøgere bør have en kandidateksamen indenfor områder som jordbrugsforskning, dyreavl, planteavl, husdyrvidenskab, biologi, bioinformatik eller statistik. En kandidatgrad i molekylærbiologi, fysiologi eller biokemi er ikke et godt udgangspunkt for at studere kvantitativ og statistisk genetik. Ph.d.-studiet tager tre år for studerende, der optages med en afsluttet kandidateksamen. Ph.d.-studerende kan også optages efter at have bestået en naturvidenskabelig bacheloreksamen, eller i løbet af det første år af deres kandidatstudier.

Indskrivning til ph.d.-programmet forudsætter finansiering af løn og andre omkostninger. Ingen ph.d.-studerende bliver godkendt uden finansiering. I de fleste tilfælde kommer størstedelen af finansieringen fra QGG. Det er derfor vigtigt, at du kontakter mulige vejledere ved QGG i god tid inden, du søger om optagelse til ph.d.-programmet.

Det er også muligt at blive indskrevet som industri-ph.d., der er et samarbejde mellem en ekstern virksomhed og universitetet.

Ph.d.-studerende ved QGG er tilknyttet Aarhus Universitet, Faculty of Technical Sciences.

QGG tager også imod gæste-ph.d.-studerende på kortere eller længere ophold. Kontakt venligst mulige vejledere, hvis du er ph.d.-studerende og gerne vil besøge QGG.

KANDIDATSTUDIER

Det er muligt at studere avl og genetik ved Aarhus Universitet ved at indskrive sig på et egnet kandidatforløb (f.eks. agrobiologi eller biologi). QGG udbyder en række kurser på kandidatniveau, og det er også muligt at skrive speciale under vejledning af en eller flere forskere ved QGG.

Studerende, der ønsker en kandidatgrad med det formål at studere ved QGG, bør vælge relevante kurser fra listen nedenfor og supplere med yderligere tilvalgsfag i statistik, matematik, populationsgenetik, bioinformatik samt husdyr- og plantevidenskab. Det er en rigtig god ide at kontakte eventuelle vejledere tidligt for at drøfte specialeemne og tilvalgsfag.

Kurser udbudt af QGG er åbne for studerende udenfor Aarhus Universitet, forudsat de opfylder forudsætningerne for kurset. På denne side kan du læse om betingelser og tilmeldingsprocedurer.

Adgangskravene til danske kandidatprogrammer afhænger af nationalitet og bopælsland.

BACHELORSTUDIER

Forskere fra QGG underviser på kurset Genetik og Evolution på bacheloruddannelsen i Agrobiologi, og på kurset Genetik på bacheloruddannelsen i Molekylærbiologi.

QGG TILBYDER FØLGENDE FASTE KURSER

QGG udbyder flere grundlæggende og videregående kurser indenfor avl og genetik. Kursusudbuddene er afhængige af, at et tilstrækkeligt antal studerende tilmelder sig kurserne. På alle kandidat- og ph.d.-kurser undervises der på engelsk. QGG tilbyder også kurser på bachelorniveau. Her undervises der på dansk. 

  • “Quantitative Genetics” (5 ECTS) er åbent for ph.d.- og kandidatstuderende. Det omfatter kvantitative egenskabers nedarvning og respons på selektion på kvantitative egenskaber. Kurset afholdes i Aarhus hvert år i november og december.
  • “Linear Models in Animal Breeding” (5 ECTS) er åbent for ph.d.- og kandidatstuderende med de rette forudsætninger indenfor kvantitativ genetik. Kurset omfatter introduktion til lineære modeller  og metoder til prædiktion af avlsværdier. Kurset afholdes i Aarhus hvert år i februar og marts.
  • “Gene Mapping” (5 ECTS) er åbent for ph.d.- og kandidatstuderende med de rette forudsætninger indenfor kvantitativ genetik. Det omfatter metoder til identifikation af genomområder der påvirker kvantitative egenskaber. Kurset er et sommerkursus under AU Summer University.
  • “Design of Genetic Improvement Programs” (3 ECTS) er et kursus for ph.d. studerende samt kandidatstuderende med en særlig interesse i området. Kurset omhandler metoder til design af effektive avlsprogrammer til genetisk forbedring af planter og husdyr. Kurset er et sommerkursus, der normalt afholdes hvert andet år under AU Summer University.
  • “Statistical Models for Genomic Prediction” (5 ECTS kandidat, 3 ECTS ph.d.) er et kursus for ph.d.-studerende samt kandidatstuderende med en særlig interesse i området. Kurset omhandler metoder til prædiktion af avlsværdier baseret på grundlag af genomiske markørdata. Kurset er et sommerkursus under AU Summer University.
  • “Analysis of GWAS data with a focus on prediction of complex traits” (5 ECTS) er åbent for ph.d.- og kandidatstuderende. Kurset giver en udførlig introduktion til helgenom-associationsstudier, herunder undervisning i brug af populære softwarepakker. Kurset er et sommerkursus under AU Summer University.

Yderligere kurser udbydes på ad hoc basis. QGG tilbyder ligeledes kurser gennem universitetsnetværket NOVA.