Aarhus Universitets segl

Young Researchers Support Scheme

Besøg den engelske version af denne side, for at se den næste deadline

QGG Young Researchers Support Scheme er skabt for at hjælpe talentfulde, unge forskere til at blive fremtidige forskningsledere. Programmet er primært rettet mod forskere, hvis ph.d.-afhandling er 1-5 år gammel, og som er i stand til at lede selvstændige forskningsprojekter på højt niveau inden for human-, dyre- eller plantegenetik.

Overblik over programmet

QGG Young Researchers Support Scheme vil hjælpe udvalgte forskere med at ansøge om en af fire bevillinger (se listen nedenfor). Disse bevillinger er primært designet til unge forskere, der bor udenfor Danmark, og som er villige til at flytte til Danmark for at starte deres egen forskningsgruppe.

Fordele for forskeren

 • Disse bevillinger giver mulighed for forskningsfrihed. De tillader den unge forsker at få tid (2-5 år) til at arbejde på deres egne forskningsideer.
 • Bevillingerne har høj prestige og repræsenterer et stort skridt mod at sikre sig en permanent (dvs. tenured) akademisk stilling.
 • Forskeren vil modtage individuelt tilpasset assistance med både videnskabelige og logistiske aspekter af bevillingsansøgningen.
 • QGG betaler for forskerens besøg hos QGG, hvilket vil tillade dem at møde potentielle samarbejdspartnere og mentorer.
 • Danmark rangerer konsekvent i toppen hvad angår arbejdsmiljø, og forskere får generelt høje lønninger (se https://international.au.dk/life).

Støtte ydet af QGG

Den unge forsker forventes at lede ansøgningsprocessen, men QGG vil assistere på alle trin i ansøgningsprocessen.

 • QGG tildeler forskeren en passende mentor (en seniorforsker ved QGG med overlappende forskningsinteresser). Mentoren vil give videnskabelig feedback og vejledning. Se QGGs forskningssider for detaljer om vores viden og ekspertise.
 • QGGs forskningsstøttekontor vil give feedback til ansøgningsudkast og vise eksempler på succesfulde ansøgninger.
 • QGG håndterer de logistiske aspekter af ansøgningen (f.eks. forberedelse af budget og fremskaffelse af støtteerklæring fra centerleder).

Liste over bevillinger (fellowships)

QGGs Young Researchers Support Scheme støtter i øjeblikket ansøgninger til følgende fire bevillinger. Her er en opsummering af hver bevilling (klik på linkene for mere information).

Bemærk venligst at tidsfristen for at tilmelde sig QGG Young Researchers Support Scheme er cirka to måneder før deadline for det tilsigtede fellowship.

1 - Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowship

Maksimal varighed: 3 år
Alderskrav: Mindre end 8 år efter ph.d.
Forskning: Støtter ALLE forskningsområder
Deadline: Normalt september
Andre bemærkninger: Kandidaten skal p.t. være ved en ikke-dansk forskningsinstitution
Klik her for mere information

2 - Lundbeck Foundation Postdoctoral Fellowship

Maksimal varighed: 3 år
Alderskrav: Mindre end 4 år efter ph.d.
Forskning: Projektet skal være relateret til NEUROVIDENSKAB
Deadline: Normalt november
Andre bemærkninger: Kan også ansøges, hvis man er tæt på at afslutte sin ph.d. (inden for seks måneder)
Klik her for mere information

3 - Danish Data Science Academy Postdoctoral Fellowship

Maksimal varighed: 2 år
Alderskrav: Mindre end 6 år efter ph.d.
Forskning: Projektet skal være relateret til DATAVIDENSKAB
Deadline: Normalt marts
Klik her for mere information

4 - Novo Nordisk Postdoctoral Fellowship

Maksimal varighed: 3 år
Alderskrav: Mindre end 6 år efter ph.d.
Forskning: Projektet skal være inden for PLANTEVIDENSKAB, LANDBRUG eller FOOD BIOTECH
Deadline: Normalt juni
Klik her for mere information

Tilmelding

Følg venligst disse trin, hvis du ønsker at tilmelde dig programmet:

 1. Tjek at du er kvalificeret til mindst en af de fire fellowshipbevillinger (se listen ovenfor), og læs detaljerne i den tilhørende indkaldelse.
 2. Skriv en opsummering af dit projektforslag (maksimalt tre sider). Denne bør indeholde en kort introduktion til dit forskningsområde, din forskningshypotese, samt en opsummering af de data og metoder, du vil anvende. Forklar også gerne, hvordan din foreslåede forskning flugter/kontrasterer med eksisterende forskning ved QGG.
 3. Forbered et CV (maksimalt tre sider). Dette bør inkludere detaljer for din uddannelse, en opsummering af dine ph.d.- og postdoc-projekter, en publikationsliste og to referencer.
 4. Klik her for at tilmelde dig QGG Young Researchers Support Scheme.

Vær opmærksom på

Det er muligt at ansøge om flere fellowships (ofte kan nogenlunde enslydende ansøgninger bruges). Hvis vi mener, dette er tilrådeligt baseret på dit forskningsforslag, vil vi meddele dig det. 

Selvom udvalgte kandidater vil få hjælp, er det stadig tidsmæssigt omfattende at skrive en ansøgning (f.eks. minimum 30 timer).

For et overblik over den forskning, der p.t. udføres ved QGG, samt mentormuligheder, se QGGs forskning her.

Planlagt forløb

Besøg den engelske version af denne side for at se den næste deadline

QGG vil sende en email til alle ansøgere indenfor to uger efter deadline. Denne email vil indeholde en kort feedback på projektideen og den unge forskers CV, samt angive, hvorvidt den unge forsker er blevet udvalgt til ansøgningsstøtte.

Efterfølgende vil QGG starte en dialog med de udvalgte forskere, med henblik på at tildele mentorer og yde hjælp til at skrive ansøgningen.