Aarhus Universitets segl

QGG udfører forskningsbaseret myndighedsbetjening. Det vil sige, at vi udfører rådgivningsopgaver for ministerier og offentlige styrelser. Disse opgaver kan være faglige bidrag til rapporter, analyser, udredninger eller rådgivning vedrørende konkrete sager og problemstillinger. Derudover har vi løbende forskningsaktiviteter indenfor de områder, hvor der er behov for at opretholde og udvikle kompetencer til myndighedsbetjening. På den måde sikrer vi, at vi hele tiden har et beredskab, der kan dække det aktuelle behov for myndighedsbetjening.

Myndighedsbetjeningen i QGG er centreret omkring husdyrracers avl og genetik, herunder avlsplaner, avlsmål, husdyrgenetiske ressourcer, avlsteknologier mm. Vi har fokus på bæredygtige avlsprogrammer, der sikrer bevaringen af genetiske ressourcer, velfærd og sundhed. Hovedvægten af vores opgaver drejer sig om udrydningstruede gamle danske husdyrracer.

Myndighedsbetjeningen i QGG er organiseret under DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug - som danner rammen for samarbejdet mellem forskningsmiljøerne på jordbrugs- og fødevareområdet på Aarhus Universitet.