Aarhus Universitets segl

QGG deltager i stort EU-projekt om fremtidens genomiske styringsværktøjer for europæisk kvægproduktion

Forskere fra Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet i Foulum deltager i GenTORE-projektet, der blev lanceret i Paris 22.-23. juni

Foto: Jette Odgaard Villemoes

GenTORE er et 5-årigt, EU-finansieret forskningsprojekt under EUs rammeprogram Horizon 2020, der skal udvikle nyskabende, genomiske styringsværktøjer til optimering af modstandsdygtighed og ydedygtighed i europæisk kvægproduktion. GenTORE består af et konsortium på 21 europæiske forskningsinstitutioner og industrielle samarbejdspartnere, ledet af det franske Nationale Institut for Landbrugsforskning INRA (Institut National de la Recherche Agronomique).

I en tid med stigende klimatiske udfordringer på globalt plan, øget konkurrence og stort fokus på fødevaresikkerhed, er det projektets mål at udvikle værktøjer til styring af genomisk selektion og optimering af kvægs modstandsdygtighed og kød- og mælkeproduktionsevne i vidt forskellige miljøer. Et af projektets hovedmål er, at de udviklede genomiske styringsværktøjer skal kunne bruges lokalt af de enkelte landmænd, så de kan tilpasse deres kvægproduktion til forholdene i netop det område, de bor i.

Centerleder, professor Mogens Sandø Lund fra Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning i Foulum er leder af delprojekt 4. Det er delprojekt 4s mål at udvikle genomiske indeks for selektion af kvægs modstandsdygtighed og ydedygtighed. Dette skal ske på baggrund af data fra delprojekt 1, 2 og 3, der skal udvikle database- og modelleringsværktøjer, der integrerer geografiske, fysiske og socio-økonomiske data for at identificere de nuværende og fremtidige udfordringer, den europæiske kvægproduktion står overfor. De genomiske indeks udviklet af delprojekt 4 vil efterfølgende blive centrale data for delprojekt 5 og 6’ udvikling af styringsindeks og prædiktive modelleringer.

Den samlede EU-bevilling til GenTORE projektet udgør i alt 7 millioner EUR, der fordeles proportionelt blandt de 21 deltagere. Sammen med franske INRA og Wageningen Bioveterinary Research i Holland er Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning i Foulum blandt modtagerne af de tre største delbevillinger.

Fra Danmark deltager desuden virksomheden VikingGenetics.

Det stort anlagte GenTORE-projekt blev lanceret 22.-23. juni ved et opstartsmøde i Paris.