Aarhus Universitets segl

Lokal og bæredygtig produktion af hestebønner skal styrke den grønne omstilling

Nyt projekt skal udvikle nye sorter af hestebønner til en mere bæredygtig dyrkning i Danmark med henblik på at nedsætte importen af sojabønner til dyrefoder. Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) bidrager til projektet med dets solide ekspertise indenfor storskala computerberegninger og statistiske analyser.

Foto: Pixabay

IMFABA-projektet er topscoreren blandt de nye projekter, GUDP har tildelt midler i den seneste runde. Det er et forædlingsprojekt, som skal udvikle nye sorter af hestebønner til foder, som er egnet til det danske klima og har bedre proteinkvalitet end de sorter, man dyrker i dag. Hvis forædlingsarbejdet lykkes, vil det blive muligt at erstatte en større del af det importerede sojaindhold i husdyrfoderet med danskproducerede hestebønner. Projektets målsætning om udvikling af teknologi og metoder til forædling af bæredygtige danske hestebønner vil styrke den grønne omstilling i fødevaresektoren.

GUDP har blandt andet lagt vægt på samspillet mellem grøn og økonomisk bæredygtighed samt projektets nyhedsværdi og relevans.

Professor Luc Janss, der er projektansvarlig for QGGs bidrag til projektet, er begejstret:

- Hos QGG er vi meget glade for at kunne bidrage og arbejde på dette lovende projekt. Hestebønner kan været fremtidens proteinafgrøde i Danmark, men vi skal kunne forbedre dens modstandsdygtighed mod klimaet. Under tørke, som vi havde i Danmark i 2018, kan hestebønnen miste tæt på hele sit udbytte. IMFABA-projektet passer rigtig godt ind i vores arbejde med modellering af genotype-miljø interaktioner og med udvikling af avlsstrategier til udvikling af afgrøder, der er modstandsdygtige mod klimaet.

Leder af projektet, lektor Stig Uggerhøj Andersen fra Institut for Molekylær Biologi og Genetik, supplerer:

- IMFABA giver os muligheden for at bygge videre på ressourcer og viden fra Innovationsfondsprojektet NORFAB, der var startskuddet til den danske hestebønneforædling, fortæller han, og fortsætter:

- I IMFABA kommer vi til at udnytte naturlig variation i proteinkvalitet og tørketolerance til at forbedre hestebønners udbyttestabilitet og foderværdi, så lokalt dyrket protein bedre kan konkurrere med importeret soja på pris og kvalitet.

Hestebønner er tilpassede til vidt forskellige klimaer, men giver især højt udbytte under milde og fugtige forhold. I Danmark kan de spille en stor rolle i bestræbelserne på at mindske sojaimport, og der er betydelig interesse fra både landmænd og grovvareselskaber.

GUDP har finansieret projektet med i alt 15 millioner DKK over en 4-årig periode. Projektleder er lektor Stig Uggerhøj Andersen fra Institut for Molekylær Biologi og Genetik, AU. Projektansvarlig for QGGs bidrag er professor Luc Janss.

Øvrige projektdeltagere er:

  • Københavns Universitet
  • Sejet Planteforædling
  • Nordic Seed
  • Erhvervsakademi Aarhus.

For yderligere information:

Projektleder, lektor Stig Uggerhøj Andersen, Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet. sua@mbg.au.dk

Professor Luc Janss, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet. luc.janss@qgg.au.dk

Se projektbeskrivelsen her