Aarhus Universitets segl

Forsker fra QGG modtager det prestigefyldte Novo Nordisk Emerging Investigator Grant

Tenure track adjunkt Guillaume Ramstein fra Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) modtager et Emerging Investigator Grant fra Novo Nordisk Fonden. Bevillingen skal bruges til forskning i at finde en ny strategi til forbedring af egnethed i vigtige afgrøder.

Guillaume Ramstein, der ankom til QGG i februar 2021 fra en postdoc stilling ved Cornell University (USA), modtager 8 millioner kroner til projektet Selection of mutations by in silico and experimental variant effects (SIEVE): a new strategy to improve fitness in cool-season grasses.

Kvantitativ genetik afhænger af associationer mellem ændringer i DNAet og de observerede forskelle i de fysiske egenskaber. Disse associationer er nyttige i prædiktionen af planters ydeevne og i udvælgelsen af de mest lovende sorter. De er imidlertid kun korrelationer og kan ikke fortælle os præcist, hvilke DNA-ændringer der forårsager de observerede forskelle.

SIEVE-projektet vil udvikle nye måder til at påvise disse associationer, så forvirringen mellem korrelation – dvs. den statistiske association mellem ændringer i DNAet og de observerede forskelle – og årsagsforhold – de faktiske mekanismer, der får DNA-ændringer til at påvirke genets udtryk i en organismes fysiske træk – undgås. Ved at bruge computerberegningsteknologier, som f.eks. maskinlæring, vil indvirkningen af mutationers effekt på egnetheden kunne forudsiges på grundlag af sekvensbevaring på tværs af arter og over store evolutionære perioder. Prædiktionerne vil derefter blive valideret ved at evaluere indvirkningen af inducerede mutationer i eksperimentelle populationer af Brachypodium, der er en model-art for koldklimagræsarter som hvede og byg.

Guillaume Ramstein forklarer:

- ‘I projektet vil vi udvikle en metode til udvælgelse af steder, der har størst betydning for ”egnethed”, det vil sige en plantearts evne til at overleve og reproducere med succes. Ved at validere disse metoder på inducerede mutationer vil min gruppe teste computerberegningsteknologiers evne til at udvælge enkeltstående mutationer til afgrødeforbedring’.

Projektets resultater forventes at kunne forudsige effekten af præcise DNA-ændringer på fysiske egenskaber. Det vil give avlere mulighed for at udvælge de hensigtsmæssige genetiske varianter, der kan forbedre vigtige afgrøders egnethed, eksempelvis at øge kornudbyttet for hvede eller biomassen for byg.

Projektet kort

Projekttitel: Selection of mutations by in silico and experimental variant effects (SIEVE): a new strategy to improve fitness in cool-season grasses.

Bevilling: 7.993.851 DKK.

Projektets varighed: 1. Juli 2021 og fire år frem.

For mere information

Tenure track adjunkt Guillaume Ramstein // Email: ramstein@qgg.au.dk Tlf.: +45 4252 1266

Se den fulde pressemeddelelse fra Novo Nordisk Fonden her.