Aarhus Universitets segl

FLYgene – bæredygtighed og forbedrede levevilkår for små insektproducenter i Kenya og Uganda

Et nyt Danida projekt ledet af Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) har som mål at forbedre kvantiteten og kvaliteten af Sort Soldaterflue (Black Soldier Fly - BSF) produkter gennem selektiv avl i Kenya og Uganda. Projektets resultater forventes at føre til jobmuligheder og miljøvenlig bioaffaldshåndtering i en cirkulær bioøkonomi, og projektet dækker flere af FNs Verdensmål.

Foto: Tanga Chrysantus (ICIPE)

Avlsproduktion af Sort Soldaterflue (BSF) til foder er ’det nye sort’ inden for husdyrforskning, og forskning og industriel produktion af BSF til proteinrigt foder vinder frem i Danmark. Med stigende foderpriser og klimapåvirkning på konventionelt foder, såsom sojakager importeret fra eksempelvis Sydamerika, har insektavl til husdyrfoder mange fordele. Det kan gøres lokalt (ingen CO2 udledning fra lange transportstrækninger) og på lidt plads (små producenter samt kvinder og mænd, der ikke ejer jord, kan tjene til dagen og vejen ved at avle insekter i deres egen baghave). Sort Soldaterflue kan desuden fodres med lokalt madaffald, der ellers ville være blevet destrueret.

Ifølge Verdensbanken er det østlige Afrika en af de regioner, der har den største vækst i husdyrproduktion, særligt svin og fjerkræ. Trods denne vækst stiger foderpriserne og tvinger mange landmænd til at opgive deres forretning, så der er brug for et holdbart alternativ. Avl af BSF i Kenya og Uganda er allerede en voksende industri med mange små producenter, omend det stadig er i sin vorden. Problemet består primært i, at BSF-bestanden er avlet på larver fanget i det fri. For at kunne udvikle den lokale BSF-produktion i de to lande er det nødvendigt at forbedre BSF bestanden genetisk samt implementere avlsplaner.

FLYgene-projektets primære mål er at udvikle planer for selektiv avl af BSF i Kenya og Uganda, hvor kommercielle landbrug vil have en kernebestand til at generere den genetiske gevinst, og små producenter vil få til opgave at multiplicere og producere.

 ‘- Identifikationen og prioriteringen af økonomisk vigtige BSF-træk i både kommercielle produktionssystemer og hos de små producenter i Kenya og Uganda er blandt vores primære målsætninger. Ved at udvikle innovative, storskalasystemer til fænotypning og hurtig BSF familieidentifikation, samt genomiske værktøjer til genetisk, markørbaseret overvågning af den genetiske diversitet og sporing af stamtavler, vil vi blive i stand til at designe BSF avlsprogrammer, der både fokuserer på storskalaproducenter og små producenter som multiplikatører og producenter,’ forklarer adjunkt Grum Gebreyesus fra QGG og tilføjer:

‘- Vi håber, at vi ikke blot vil være i stand til at øge opmærksomheden blandt BSF-producenter hvad angår fordelene ved at bruge en genetisk forbedret bestand af larver til at forbedre produktiviteten og effektiviteten, men at det forventede projektresultat også vil forbedre levevilkårene for små producenter samt de mænd og kvinder, der ikke ejer jord, og som vil være i stand at producere Sort Soldaterflue i deres baghave.’

De kommercielle storskalaproducenter og de små producenter bliver ikke de eneste, der får glæde af projektets forventede resultater. Forskningen i insektavl i både Kenya og Uganda får også fordel af projektet:

‘- Vi vil opbygge både fysisk og menneskelig kapacitet inden for forskning i insektavl i begge lande,’ forklarer projektkoordinator og seniorforsker, Goutam Sahana. ‘Mere præcist vil 4 ph.d.-studerende og 4 specialestuderende blive indskrevet på lokale universiteter i Kenya og Uganda, hvor forskere fra QGG vil være medvejledere, og et forskningsophold på mindst et år på Aarhus Universitet vil være inkluderet. Desuden vil 3 videnskabelige assistenter blive ansat i Kenya og Uganda,’ siger han og tilføjer:

‘- Ydermere vil der blive arrangeret teknisk træning af landmænd og forskere i begge lande’.

Projektet bidrager til flere af de Forenede Nationers Verdensmål (Sustainable Development Goals – SDG), herunder afskaffelse af fattigdom (SDG1), stop sult (SDG2), kvalitetsuddannelse (Ph.d.-uddannelse; SDG4), ligestilling mellem kønnene (SDG5), anstændige jobs og økonomisk vækst (SDG8), ansvarligt forbrug og produktion (SDG12), klimaindsats (SDG13), og partnerskaber for handling (SGD17).

---

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Studietype

Genetisk feltstudie af Sort Soldaterflue i Kenya og Uganda

Finansiering

DANIDA Fellowship Center 12 mil. DKK

Samarbejdspartnere

 

Projektdeltagere, FLYgene

Aarhus University, Center for Quantitative Genetics and Genomics (AU-QGG)

Aarhus University, Electronics and Computer Engineering (AU-ECE)

Copenhagen University, Department of Nutrition, Exercise and Sports

Makerere University, Electronics and Computer Engineering (MU-ECE)

Makerere University, Department of Food Technology & Nutrition

Makerere University, Department of Agricultural Production (MU-DAP)

Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT), Department of Biochemistry

University of Nairobi, Department of Animal Production

University of Nairobi, Department of Food Science, Nutrition and Technology

International Center for Insect Physiology and Ecology (ICIPE)

InsectiPro ltd. Private sector partner.

Marula ProTeen ltd. Private sector partner.

Interessekonflikter

Ingen interessekonflikt. Forskerne har fuld frihed til at tage uafhængige beslutninger og lave upartisk forskning.

Læs mere

qgg.au.dk/en/projects/current-projects/flygene

Kontakt

Senior researcher Goutam Sahana

goutam.sahana@qgg.au.dk 
+45 30577159

Fulde projektnavn og varighed

Sustainable and efficient insect production for livestock feed through selective breeding (FLYgene).

Projektet løber fra april 2022 til marts 2027