Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stor-skala genomisk avlsværdiberegning for svin

Stor-skala genomisk avlsværdiberegning for svin

  • Titel: Stor-skala genomisk avlsværdi-beregning for svin 
  • Bevillingsgiver: Svineafgiftsfonden 
  • AU projektleder: Seniorforsker Ole Fredslund Christensen, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
  • Projektperiode:  1. januar 2020 - 31. december 2022
  • Bevilling: 893.000 kr i 2020, 944.000 kr i 2021, 963.000 kr i 2022

Projektbeskrivelse:

Projektet skal fremme en mere lønsom og bæredygtig svineproduktion ved bedre udnyttelse af genomisk information til skabe avlsfremgang for egenskaberne i avlsmålet (produktivitet og bæredygtighed)

Projektets mål (hvordan opnås formål): Udvikle og implementere metoder til beregning af mere sikre genomiske avlsværdital når mange dyr er genotypet. Mere sikre avlsværdital giver større avlsfremgang.

Resultater fra projektet vil blive offentliggjort i internationale videnskabelige tidsskrifter.

Implementering af metoder er i software LMT, som er tilgængelig for kommercielt tilgængeligt for alle som har en aftale om brug af software DMU. Desuden planlægges det at lave en version som frit kan anvendes til ikke-kommercielle formål. En LMT Wiki 

Publikationer som helt eller delvist har været finansieret af projektet:

En genomisk model til data bestående af en blanding af individregistreringer og grupperegistreringer af foderindtag, og denne aktivitet har bidraget til en videnskabelig artikel (aktiviteter i form at dataopsamling og udvikling af model blev foretaget i GUDP projektet ”Avl for fodereffektivitet og adfærd hos grise i grupper”).

Hongding Gao, Guosheng Su, Just Jensen, Per Madsen, Ole F. Christensen, Birgitte Ask, Bjarke G. Poulsen, Tage Ostersen and Bjarne Nielsen (2021). Genetic parameters and genomic prediction for feed intake recorded at the group and individual level in different production systems for growing pigs. Genetics Selection Evolution 53 33 (12 pages).

Baseret på data fra SEGES avl genetik for svin, har vi samarbejdet med forskere fra Huazhong Agricultural University i Kina om at foretage en sammenligning af to metoder til at gøre slægtskaber baseret på henholdsvis genomiske data og stamtræsinformation kompatible. Undersøgelsen blev foretaget på data for produktionsegenskaber i de tre Danbred racer. Resultaterne viste, at metoden med en såkaldt meta-founder i stamtræet gav genomiske avlsværdier, som var en anelse mere sikre.

Chuanke Fu, Ole F. Christensen, Tage Ostersen and Tao Xiang (2021). Single-step genomic evaluation with metafounders for feed conversion ratio and average daily gain in Danish Landrace and Yorkshire pigs. Genetics Selection Evolution 53 79 (11 pages).

Flere publikationer er planlagt for 2022.