Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Identifikation og kontrol af recessive mutationer

  • Bevillingsgiver: Mælkeafgiftsfonden
  • AU projektleder: Seniorforsker Goutam Sahana, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
  • Bevilling: 3.083.000 kr.
  • Projektperiode: 01.06.2015-31.12.2018

Projektets formål og indhold

Projektets formål er at anvende genomisk information til at 1) kontrollere indavlsraten, 2) identificere skadelige, recessive mutationer og 3) selektere imod skadelige, recessive mutationer i malkekvægspopulationen.

Formålet opnås ved at 1) inkludere genomisk information i metoden ’optimal bidragsselektion’ til udvælgelse af avlsdyr, 2) identificere diagnostiske DNA-markører for recessive alleler, der har en skadelig effekt på foster- og kalvedødelighed, og 3) anvende informationen om de identificerede diagnostiske DNA-markører i optimal bidragsselektion for dermed at kunne udvælge avlsdyr, der ikke er bærere af de skadelige, recessive mutationer. Derudover udvikles et varslingssystem, der automatisk registrerer nye skadelige, recessive mutationer i populationen, så tidligt som muligt.

Projektet vil bidrage til et bæredygtigt avlsprogram for malkekvæg gennem bevarelse af genetisk variation samt forbedring af reproduktionen. Derudover vil forekomsten af dødfødte kalve og aborter, og dermed omkostningerne per levendefødt kalv, reduceres og mælkeproduktionen øges. Resultaterne vil samlet set være af høj etisk og økonomisk værdi for såvel den enkelte besætningsejer som erhvervet.

’Optimal bidragsselektion’ baseret på afstamningsinformation har gennem en årrække været anvendt i avlsplanerne for malkekvæg. Denne metode kan nu forbedres med inddragelse af genomisk information. Genomisk information giver også mulighed for at identificere flere skadelige, recessive mutationer. Ofte er de recessive mutationer blevet vidt udbredt, før de er blevet opdaget, pga. omfattende brug af et begrænset antal toptyre. Traditionelt blev en tyr, der bar mutationen, først opdaget, når der skete parring mellem dens efterkommere. Med genomisk information har man muligheden for at udpege de dyr, der bærer skadelige, recessive mutationer, før de tages i brug i avlen. Derved kan sandsynligheden for, at mutationerne kommer til udtryk, reduceres. Projektets formål er at anvende genomisk information til at 1) kontrollere indavlsraten, 2) identificere skadelige, recessive mutationer og 3) selektere imod skadelige, recessive mutationer i malkekvægspopulationen.

Publikation:

Sahana G, Iso-Touru T, Wu X, Nielsen US, de Koning D-J, Lund, MS, Vilkki J,  Guldbrandtsen B. 2016. A 0.5-Mbp deletion on bovine chromosome 23 is a strong candidate for stillbirth in Nordic Red cattle. Genetics Selection Evolution2016 48:35. (http://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-016-0215-z#Sec30)

Præsentationer

  1. Oral presentation at the 66th annual meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP 2015), Warsaw, Poland 31 August – 4 September 2015.
  2. Oral presentation at Kvæg Kongres 2016 Herning, Denmark 29 February – 1 March 2016.
  3. Poster presentation at the 5th International Conference on Quantitative Genetics (ICQG5), Madison, Wisconsin, USA, 12-17 June 2016.
  4. Managing lethal alleles using genomic optimum contribution selection. / Hjortø, Line; Thomasen, J.R.; Berg, Peer; Kargo, Morten; Henryon, Mark; Liu, Huiming; Sørensen, Anders Christian. Presentation at the 68th Annual meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), Tallin, Estland, August 28 – September 1, 2017.