Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Genomisk selektion for komplekse egenskaber i byg- og hvedeavl

  • Bevillingsgiver: GUDP
  • AU Projektleder: Professor Just Jensen, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, AU
  • Samarbejdspartnere: NordicSeed
  • Projektperiode: 01.10.2013-30.09.2017
  • Bevilling: 9.156.000 DKK

Projektbeskrivelse:

 

Projektets formål er at undersøge, udvikle og implementere genomisk selektion (GS) som et værktøj i forædlingsprogrammer for byg og hvede. GS består af avancerede genomiske metoder baseret på genotypning af relevante linier i forædlingsprogrammet ved hjælp af et tæt sæt af genetiske markører, kombineret med anvendelse af avancerede og computerintensive biometriske metoder. GS kan i forædlingsprogrammet øge raten af genetisk forbedring over tid samt reducere omkostningerne ved forædlingsprogrammet via reduktioner i antallet af nødvendige forsøgsplots. Indførelse af GS i byg- og hvede forædling vil fordoble hastigheden af genetiske forbedringer i forædlingsprogrammet og således have en væsentlig positiv effekt på udbytte, sygdomsresistens, næringsstofudbytte og produktkvalitet og således bidrager projektet væsentligt til opfyldelse af målene i Grøn Vækst.