Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

To nye professorer udnævnt ved Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning

Med ansættelsen af to nye professorer styrker Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) sin position som et af verdens førende centre for forskning i plante-, dyre- og humangenetik og genomisk selektion.

Doug Speed
Luc Janss

Luc Janss og Doug Speed er begge ansat som professorer i statistisk genetik, Doug Speed skal dog særligt fokusere på human genetik, mens Luc Janss primært arbejder med plante- og dyregenetik.

Luc Janss, der har en forskningsbaggrund i Holland, har i flere år haft en stilling som seniorforsker ved QGG, før han blev udnævnt til professor i marts 2020. Ved QGG har han været en af de bærende kræfter i udviklingen af flere softwareprogrammer til analyse af genetiske og genomiske data. Særligt softwareprogrammet Bayz er i vid udstrækning blevet brugt både internt i QGG og af eksterne samarbejdspartnere til Bayesisk genkortlægning og Bayesisk genomisk prædiktion. Luc Janss har været en af drivkræfterne bag udviklingen og implementeringen af genomisk selektion i dansk planteavl siden starten på et rajgræsprojekt i 2011, finansieret af GUDP.

Luc Janss’ nuværende forskning koncentrerer sig om metoder til at håndtere store mængder fænotyper i Bayesiske helgenom-associationsstudier og genomisk prædiktion, samt at udvikle nye tilgange til modellering og forståelse af genotype/miljø-interaktioner ved at bruge multi-omics data. På Aarhus Universitet bliver disse metoder anvendt på plante- og dyreområdet.

Doug Speed færdiggjorde sin ph.d.-grad i statistisk genetik ved universitetet i Cambridge i 2010 og har været AIAS fellow ved Aarhus Institute of Advanced Studies fra 2017 til udgangen af maj 2020. Han tiltrådte som professor ved QGG 3. juni.

Hovedfokus for Doug Speeds forskning er udvikling og frigivelse af nye metoder til at analysere data fra genetiske studier. I 2012 skabte han LDAK Software (www.ldak.org), der oprindeligt blev designet for at muliggøre et mere præcist estimat af SNP-heritabilitet - den totale proportion af fænotypisk variation forklaret ved alle SNPer (en type genetisk variant). Hvis et træk har høj SNP-heritabilitet er det mere sandsynligt, at vi kan finde de genetiske faktorer der påvirker trækket og vil være i stand til at konstruere mere præcise genetiske prædiktionsmodeller. Brug af LDAK har påvist, at for mange almindelige sygdommes vedkommende (f.eks. skizofreni, type I & II diabetes, ulcerøs colitis) er almindelige SNPers bidrag væsentligt højere end tidligere undersøgt. LDAK har nu også fået tilføjet værktøjer til identifikation af de vigtige genetiske faktorer, til konstruktion af prædiktionsmodeller og til bedre forståelse af de komplekse træks underliggende biologi.

Doug Speed har for nyligt startet sin egen forskningsgruppe, finansieret af et Marie Curie stipendium, et Sapere Aude stipendium og en pris fra Lundbeckfonden, som han tager med til QGG.

QGGs centerleder, professor Mogens Sandø Lund, er glad for de to nye udnævnelser:

“Med udnævnelserne har QGG manifesteret sig som et førende forskningscenter for statistisk genetik. At kunne udvikle nye genomiske metoder og værktøjer til plante-, dyre- og humanområdet betyder, at vi nu til fulde kan udnytte vidensoverførslen mellem områderne”, forklarer han og tilføjer:

“Ansættelsen af Doug Speed gør endvidere QGG i stand til at fokusere på humangenetik og være en stærk bidragsyder til projektinitiativerne om personaliseret sundhed ved Aarhus Universitet”.

-

Der vil senere komme dato, tid og sted for de to professorers tiltrædelsesforelæsninger.

Læs mere om Luc Janss her

Læs mere om Doug Speed her.