Aarhus Universitets segl

Projekt viser mulighed for at øge grises overlevelse frem til slagtning

Fra et avlsmæssigt synspunkt er overlevelse en kompleks egenskab, men foreløbige forskningsresultater viser, at der gennem avlsarbejde er mulighed for at forbedre overlevelse frem til slagtning.

Foto: Pixabay.com

I et projekt bevilget af Svineafgiftsfonden undersøger forskere fra Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG), hvor stor indflydelse genetik har for overlevelse frem til slagtning ved at analysere data med registreringer for hundyr. Genetikvirksomheden DanBred samt forskere fra Avl & Genetik, Svin, Landbrug og Fødevarer har bidraget med data, baggrundsviden, samt deltaget i diskussioner. Målet er at finde ud af, om der kan laves avlsfremgang for overlevelse frem til slagtning, og om der er genetiske sammenhænge mellem overlevelse frem til slagtning og andre egenskaber, men også at udvikle de nødvendige avlsredskaber.

I et interview i Magasinet Svin (februar 2022*)) fortæller projektleder Guosheng Su, seniorforsker ved QGG, om de foreløbige projektresultater:

’Overlevelse frem til slagtning er påvirket af mange faktorer – blandt andet foder, det omgivende miljø, management, genetik, sygdomme mm. Overlevelse frem til slagtning spænder over en lang tidsperiode, hvor vi skal følge grisen helt frem til slagtning, eller indtil den dør, hvilket gør dataopsamling sværere sammenlignet med andre egenskaber som for eksempel tilvækst. Vi har dog fundet ud af, at egenskaben er påvirket af grisens genetik, og dermed er arvelig’, siger han.

De foreløbige resultater fra projektet har vist, at arveligheden for overlevelse frem til slagtning ligger på en-to procentpoint. Selvom arveligheden er lav, er Guosheng Su positiv i forhold til mulighederne for at skabe avlsfremgang for egenskaben: ’Vi kan se, at overlevelse frem til slagtning har en lav arvelighed, men de estimerede avlsværdital for egenskaben viser sig at have en relativt høj sikkerhed. Dette har en direkte effekt på den mulige avlsfremgang for egenskaben’, fortæller han.

Guosheng Su har tidligere forsket i kuldstørrelse og pattegriseoverlevelse, og denne forskning har haft stor betydning for udviklingen af avlsmålet LG5 (levende grise på dag 5).

’Der er endnu ikke lavet så meget forskning på grisens overlevelse i hele dens levetid, som der er med pattegriseoverlevelse. Det skyldes blandt andet, at dødeligheden er lavere efter fravænning sammenlignet med før fravænning. Derudover er overlevelse indtil slagtning en anderledes defineret egenskab end LG5. Når vi ser på LG5, ser vi på soens genetik til at få flest mulige levende pattegrise på dag 5, hvor vi ved overlevelse frem til slagtning ikke kun ser på soens genetik for pasningsevne, men også grisens egen genetik for selv at overleve længst muligt’, fortæller han.

’Det næste skridt i projektet er at undersøge, hvad de genetiske sammenhænge er mellem overlevelse frem til slagtning og især slagtegriseegenskaberne i DanBred avlsmålet samt at udvikle og evaluere avlsplaner, der kan forbedre overlevelse’ afslutter Guosheng Su.

---

*) Dette er en bearbejdet version af artiklen i Magasinet Svin (februar 2022)

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Studietype

Studie af genetisk egenskab for overlevelse hos svin

Finansiering

Svineafgiftsfonden 1.294.000 DKK

Samarbejdspartnere

Landbrug og Fødevarer, Avl & Genetik, Gris

Interessekonflikter

Artiklen i Magasinet Svin, som vi citerer fra, er skrevet af to forfattere fra henholdsvis Seges Innovation, og Avl & Genetik, Svin, Landbrug og Fødevarer

Læs mere

Artiklen findes i Magasinet Svin, februar 2022 s. 42 (kræver abonnement)

Link til projektet: https://qgg.au.dk/projekter/aktuelle-projekter/genetisk-forbedring-af-svineoverlevelse

Kontakt

 

Seniorforsker Guosheng Su

guosheng.su@qgg.au.dk

+45 4276 6558