Aarhus Universitets segl

Projekt til 15 millioner kroner under NordGen vil øge kendskabet til plantebaserede proteinkilder

I et nyt projekt, finansieret af Novo Nordisk Fonden, vil Det Nordiske Center for Genetiske Ressourcer (NordGen) og Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) ved Aarhus Universitet kortlægge Den Nordiske Frøsamling inden for proteinafgrøder. Projektet vil føre til et substantielt løft af genbanken og føre til, at forskere og planteavlere får adgang til helt ny information om NordGen frø – en information, der er vital for at kunne udvikle fremtidens plantebaserede proteinkilder.

Professor Torben Asp, QGG
Foto: Colourbox.com

Plantegenetiske ressourcer er afgørende for vores landbrug, og NordGen-genbanken er ansvarlig for nogle af disse ressourcer ved at sikre cirka 33.000 frøprøver fra vigtige afgrøder – kendt som Den Nordiske Frøsamling.

’- Den Nordiske Frøsamling kan sammenlignes med et bibliotek, hvor hver frøprøve er en bog. I øjeblikket kender vi bøgernes titler, men vi har ikke adgang til teksten inde i dem – med andre ord de træk, som hvert frø bærer på. Dette projekt vil give os den information’, siger Michael Lyngkjær, teamleder hos NordGen og ansvarlig for projektet.

Forskere og planteavlere bruger Den Nordiske Frøsamling, når de skal udvikle fremtidens fødevarer. Gennem planteavl udvikler de nye afgrødesorter, der er tilpasset til at afbøde virkningerne af klimaændringer, opfylde skærpede miljøkrav eller tilfredsstille vores ønsker om næringsindhold eller smag.

Næste generations genbank

Planteavl er en tids- og ressourcekrævende opgave. Der kan ofte gå ti år, før en ny afgrødesort udvikles. Målet med dette projekt er at bidrage til et hurtigere forløb. I projektet, kaldet Next generation genebanking: Unlocking the potential of plant genetic resources in the sequencing era, vil NordGen og QGG skabe en helt ny genbankinfrastruktur, der nemmere og hurtigere gør det muligt for forskerne at finde de gener, der koder for bestemte egenskaber i planten.

’- Projektet vil føre til nye muligheder for forskere og planteavlere. Gennem hurtigere viden om frø, der kunne være interessante, vil deres arbejde blive meget nemmere, og i forlængelse heraf vil det fremme en grøn omstilling af det nordiske landbrug’, siger Torben Asp, professor ved Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning ved Aarhus Universitet.

Projektet fokuserer på 4.500 proteinafgrøder fra Den Nordiske Frøsamling, såsom ærter, bønner, linser og kløver, der vil blive genotype- og fænotypebestemt. Endvidere etableres en række såkaldte kernesamlinger. Kernesamlinger er et mindre antal frøprøver, der kan repræsentere en stor del af den genetiske mangfoldighed for hver art. Projektet, der løber fra 2024-2026, går også ud på at dele al den indsamlede information under open access.

Den Nordiske Frøsamling indeholder 144 frøprøver fra bønner, der bliver inkluderet i projektet.

---

Om genetiske ressourcer

Genetiske ressourcer er levende organismer, som mennesker har brug for, eller måske får brug for i fremtiden. Disse ressourcer giver os mad, medicin, brændstof og husly og er i mange tilfælde afgørende for menneskelivet på jorden. Men på samme måde som biodiversiteten generelt aftager med hidtil uset hastighed, er den genetiske diversitet også ved at gå tabt. Samtidig er genetiske ressourcer vigtige redskaber til at løse udfordringer, der for eksempel følger med klimaforandringerne.

Om Det Nordiske Center for Genetiske Ressourcer (NordGen)

NordGen er de nordiske landes fælles genbank og videncenter for genetiske ressourcer. Som en institution under Nordisk Ministerråd bevarer og fremmer NordGen en bæredygtig udnyttelse af den mangfoldighed af husdyr, skove og planter, der er vigtige for det nordiske landbrug. Hovedkontoret ligger i Alnarp, Sverige, sammen med Den Nordiske Frøsamling.

Om Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG), Aarhus Universitet

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) er et internationalt forskningscenter, der laver grundlæggende og anvendt forskning inden for kvantitativ genetik og genomforskning. QGG arbejder især med udvikling af statistiske modeller til brug i dyre- og planteavl, undersøgelser af det genetiske grundlag for forskellige egenskaber og sygdomme, samt forvaltning af genetiske ressourcer.

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en uafhængig dansk fond med virksomhedsinteresser. De har følgende mål: at skabe et stabilt grundlag for de kommercielle og forskningsmæssige aktiviteter i virksomhederne i Novo Gruppen (Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S) og at støtte videnskabelige, humanitære og sociale formål.

---

Dette er en lettere modificeret version af den pressemeddelelse, NordGen sendte ud 3. oktober 2023. Se hele pressemeddelelsen her (på engelsk)

Kontakt: Professor Torben Asp, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning.