Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pernille Bjarup Hansen: Brug af flere omics i plantegenetik – er det nøglen til at forstå, hvordan rødder kan brødføde verden?

Ph.d.-forsvar, fredag den 23. oktober 2020. Pernille Bjarup Hansen.

Pernille Bjarup Hansen

I løbet af sit ph.d.-studium har Pernille Bjarup Hansen forsket den underliggende genetik i rodudvikling hos vigtige fodergræsser og byg. Hurtigvoksende og dybere rødder hjælper planten med at overleve perioder med tørke. Planten reagerer på stress såsom tørke ved at ændre de aktive gener gennem forskellige mekanismer, såsom epigenetiske modifikationer og differentieret genekspression. Pernille Bjarup Hansen identificerede gener og klynger af gener relateret til rødder ved integrering af forskellige omic lag from DNA til epigenom og RNA. Hun fandt også at forskellige omics kan være brugbare at integrere i forudsigelsesmodeller med henblik på at udvikle mere klimastabile afgrøder.

Det nye forskningsudbytte viser hvordan implementering af rodegenskabsbestemmelser i den moderne planteforædling kan give mere tørketolerante afgrøder med dybere rødder. Brugen af forskellige omics kan anvendes endnu mere og være nyttig for at brødføde verden i 2050.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 23. oktober 2020 kl. 13:00

Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Torben Asp på torben.asp@qgg.au.dk.

Afhandlingens titel: Genetic Dissection and Prediction of Complex Traits in Barley and Festulolium Grasses

Kontaktinfo: Pernille Bjarup Hansen, e-mail: pernille.bjarup@qgg.au.dk, tlf.: +45 28437476

Bedømmelsesudvalg:

Professor Emeritus Søren Kjærsgaard Rasmussen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, Danmark

Professor Odd Arne Rognli, Institut for Plantevidenskab, Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet, Norge

Senior Forsker Goutam Sahana (formand), Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet, Denmark

Hovedvejleder:
Professor MSO Torben Asp, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Professor Luc Janss, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.