Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lu Cao: Optimering af genetisk forbedring i avlsprogrammer med genotype x miljø samspil

Ph.d.-forsvar, torsdag 21. januar 2021, Lu Cao

I løbet af sine ph.d.-studier har Lu Cao undersøgt, hvordan man kan opnå maksimal genetisk forbedring i en lokal malkekvægbestand, der tillader udvælgelse af avlsdyr fra eksterne bestande. I sådanne tilfælde bærer den lokale bestand risikoen ved at udvælge de bedste dyr fra det eksterne miljø, da disse ikke nødvendigvis er de bedste inden for bestandens eget miljø. Denne risiko er ugunstig for den genetiske forbedring af den lokale bestand og dermed for landmandens økonomiske indtjening. Lu Cao har undersøgt anvendelse af genombaseret udvælgelsesteknologi og forskellige strategier for udvælgelse af dyr fra forskellige miljøer for at opnå den maksimale genetiske forbedring af en sådan bestand.

Disse nye forskningsresultater bidrager til optimering af avlsprogrammer for malkekvæg og afdækker de mekanismer, hvormed disse anbefalede optimeringsmetoder maksimerer den genetiske forbedring.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG), Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 21. januar 2021 kl. 13.00 til 16.00
Sted: Ph.d.-forsvaret gennemføres online. Et link til ph.d.-forsvaret kan rekvireres ved at sende en e-mail til Louise Fischer Koue, lfkoue@qgg.au.dk.
Afhandlingens titel: Optimizing dairy cattle breeding programs in the presence of genotype-by-environment interaction
Kontaktinfo: Lu Cao, e-mail: cao.lu@qgg.au.dk, tlf.: +45 50236211
Bedømmelsesudvalg:
Professor Jörn Bennewitz, Department of Animal Genetics and Breeding, University of Hohenheim, Tyskland
Professor Flavio Schenkel, Center for Genetic Improvement of Livestock, University of Guelph, Canada
Professor Just Jensen (formand), QGG, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Seniorforsker Anders Christian Sørensen, QGG, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Associate professor Han Mulder, Animal Breeding and Genomics, Wageningen University & Research, Nederlandene
Sprog:
Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.

På grund af situationen i forbindelse med coronavirus er Aarhus Universitet fysisk lukket. Ph.d.-afhandlingen vil derfor ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede sende en e-mail til gradschool.scitech@au.dk for at modtage en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk venligst, at det i visse tilfælde kan være nødvendigt at træffe individuel aftale om at læse ph.d.-afhandlingen.