Aarhus Universitets segl

Nyt projekt vil sænke metanudledningen fra kvæg med 20% frem til 2050

Forskere fra Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) og samarbejdende institutter går sammen med industripartnere om at udvikle en ny og banebrydende metode, der inkluderer måling af tusindvis af individuelle køers metanudledning. De indsamlede data vil gøre det muligt at udvikle og implementere et avlsindeks i kvægbruget og derigennem nedbringe metanudledningen fra malkekvægssektoren.

Foto: Jette Odgaard Villemoes (QGG)

Tidligere studier har vist, at kvægs metanudledning er arvelig. Det giver derfor god mening at udvikle en metode, så der kan avles for mindre metanudledning fra kvægbruget. Eksisterende metoder til måling af køers metanudledning er både for dyre og for upræcise. ONIMIT projektets mål vil derfor være at udvikle en ny metode, der til en lav pris kan måle tusindvis af individuelle køers metanudledning langt mere præcist.

De eksisterende metoder til måling af køers metanudledning er ikke blot kostbare, de er også baseret på få hundrede køer, og dermed upræcise. Det banebrydende aspekt i ONIMIT-projektet er at måle metanudledning på mere end 10.000 køers udåndingsluft individuelt, mens de står i malkerobotten. I modsætning til eksisterende metoder, der måler køernes udåndingsluft i respirationskamre, vil projektet undersøge muligheden for at anvende et air-flow system, der aktivt kan fange al koens udånding af enterisk metan. Udstyret til rutinemålinger vil blive opstillet hos en række malkekvægsbesætninger landet over.

De omfattende målinger skal sammen med andre produktionsspecifikke data danne grundlag for en unik, fremtidssikret platform, der skal udvikles og implementeres nationalt og globalt. De mange målinger vil gøre det muligt præcist at finde de køer, der har en lav udledning af enterisk metan og derudfra formulere et avlsindeks. Platformen vil desuden gøre det muligt at rangere avlstyre efter deres genetiske potentiale for metanudledning, og mælkeproducenter vil med den lave pris på måleudstyr have et økonomisk incitament for at implementere metanreducerende tiltag.

Sidst, men ikke mindst, imødekommer projektets forventede resultater om en nedbringning af metanudledningen med 20% i 2050 de nationale klimamål, som er sat af landbrugserhvervet. Og med en global implementering af et avlsindeks for metanudledning vil FNs globale klimamål ligeledes blive tilgodeset.

 Projektleder, professor Mogens Sandø Lund fra QGG, uddyber:

- ’Vi forventer, at avlsarbejdet kan mindske udledningen af metan fra Danmarks samlede malkekvæg med 171.875 tons CO2-ækvivalenter pr. år fra 2030. Det svarer til 5 % af den nuværende udledning. Derudover vil avlsarbejdet betyde en bedre fodereffektivitet, så der kommer et mindre energitab fra koen. Hver årsko vil udlede 1,409 kilo kvælstof og 215 kilo fosfor mindre. Udbredes det til alle 500.000 malkekøer i Danmark, svarer det til 705 tons kvælstof og 108 tons fosfor om året. Genetik kan ikke løse hele klimabelastningen fra køer, der skal også være managementmæssige tiltag på gårdniveau.’

Arbejdspakkeleder, Senior Project Manager Jan Lassen fra Viking Genetics, tilføjer:

- ’Ingen avlsselskaber i verden markedsfører tyresæd med viden om det avlsmæssige niveau for produktion af metan baseret på direkte målinger fra besætninger. Derudover kan landmanden forhåbentligt spare penge i sin optimering af produktion og management. Det kan komme ved at implementere billige løsninger, som har en dokumenteret effekt.’

 

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Studietype

Forskning

Finansiering

GUDP

Samarbejdspartnere

Aarhus Universitet QGG, Aarhus Universitet AGRO, Aarhus Universitet ANIS, Aarhus Universitet BCE, SEGES, Viking Genetics, ARLA, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. og RYK

Kontakt

Centerleder, professor Mogens Sandø Lund // +45 2075 1222 // mogens.lund@qgg.au.dk