Aarhus Universitets segl

Nyt ERC Consolidator projekt vil udvikle værktøjer, der anvender genetisk data til bedre klassificering af komplekse sygdomme

Professor Doug Speed fra Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning har modtaget 2 mio € fra det Europæiske Forskningsråds Consolidator Grant til et banebrydende forskningsprojekt, der skal udvikle nye statistikværktøjer til klassificering af heterogene sygdomme baseret på genetisk information. De nye værktøjer vil potentielt kunne føre til en mere udbredt brug af personaliseret medicin.

Hvis to personer får den samme diagnose, er der stor sandsynlighed for at deres sygdom vil udvikle sig med forskellig hastighed, eller at de vil reagere meget forskelligt på den samme medicin. Dette gælder for mange almindelige sygdomme, også kaldet heterogene sygdomme.

For at kunne behandle en patient med en heterogen sygdom effektivt, er det nødvendigt hurtigt og præcist at identificere sygdommens undertype. I øjeblikket bliver patienters undertyper bestemt udelukkende ved kliniske observationer, og processen er ikke effektiv nok. Eksempelvis er de tilgængelige undertyper ofte ufuldstændige eller dårligt definerede, hvilket betyder at behandlingen af sygdommen ikke er god nok.

Tidligere forskning har indikeret, at klassificeringen af mange heterogene sygdomme – og deraf følgende forbedret behandling – kan forbedres ved at inkorporere genetisk information. Dette kræver imidlertid statistiske værktøjer, der endnu ikke findes.

-‘Jeg er beæret og glad for at modtage denne prestigefyldte bevilling’, siger professor Doug Speed, og forklarer:

-‘Vi vil udvikle nye statistiske værktøjer baseret på genetisk information til klassificering af heterogene sygdomme, med fokus på epilepsi og skizofreni. Ydermere vil vi sikre at de nye værktøjer er generelle, gratis til rådighed og nemme at bruge, så andre grupper kan konstruere klassificeringsmodeller for mange andre sygdomme.'

-'Overordnet set har mit projekt potentiale til at revolutionere måden, hvorpå patienter med heterogene sygdomme bliver behandlet, og potentiale til at facilitere en mere udbredt brug af personaliseret medicin.’

Det Europæiske Forskningsråds (ERC) Consolidator Grants er udviklet til at støtte fremragende forskningsledere på et karrieretrin, hvor de stadig er ved at konsolidere deres egen uafhængige forskningsgruppe eller –program. Forskningsledere skal kunne vise, at deres videnskabelige projektforslag er banebrydende, ambitiøst og gennemførligt.

---

Kontakt: Professor Doug Speed, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, C.F. Møllers Allé 3, 8000 Aarhus C. Doug@qgg.au.dk