Aarhus Universitets segl

Mattia Fois: Samspillet mellem plante og patogen: en vej til at forstå, hvordan planter beskytter sig

Ph.d.-forsvar, torsdag, 17. juni 2021. Mattia Fois.

I løbet af sit ph.d.-projekt har Mattia Fois undersøgt genetikken bag modstandsdygtigheden over for kronrust i almindelig rajgræs. Kronrust er den mest ødelæggende svampesygdom i almindelig rajgræs, der påvirker plantens frøproduktion og foderafgrødens kvalitet. Mattia Fois har studeret plantens genom for at udpege de genetiske markører og gener, som knytter sig til modstandsdygtigheden, hvilket giver et indblik i mulighederne for at styrke fremavling af modstandsdygtighed over for rustsygdomme i almindelig rajgræs. Da han undersøgte plantens transkriptom, fandt han differentielt udtrykte gener, der antydede reaktionsmønstrene bag rajgræssets modstandsdygtighed over for forskellige varianter af kronrust.

Han undersøgte endvidere miljøets kritiske rolle i befordring af samspillet mellem plante og patogen og skitserede fordelene ved at foretage observationer i forskellige miljøer med henblik på at evaluere variationer og lokationskarakteristikker og forbedre den genomiske prædiktion af modstandsdygtighed over for kronrust.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG), Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag, den 17 juni 2021 kl. 13.00
Sted: Ph.d.-forsvaret gennemføres online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Torben Asp, torben.asp@qgg.au.dk.
Afhandlingens titel: Genetic dissection of crown rust (Puccinia coronata f.sp. lolii) resistance in perennial ryegrass (Lolium perenne L.)
Kontaktinfo: Mattia Fois, e-mail: foismatt@qgg.au.dk

Bedømmelsesudvalg:
Professor Thomas Lübbersstedt, Department of Agronomy, Iowa State University, USA
Associate professor Hans Jørgen Lyngs Jørgensen, Department of Plant and Environmental Sciences, Copenhagen University, Denmark
Senior researcher Goutam Sahana (formand), Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet

Hovedvejleder:
Professor MSO Torben Asp, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet

Medvejleder:
Dr. Marta Malinowska, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede sende en e-mail til gradschool.tech@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.