Aarhus Universitets segl

Insect-for-feed: Det AU-baserede FLYgene projekt afholder nationale workshops i Kenya og Uganda for at inddrage interessenter fra hele værdikæden

FLYgene-projektet, der er finansieret af DANIDA under Danmarks Udenrigsministerium, organiserede i november to nationale interessentworkshops i Kampala (Uganda) og Nairobi, (Kenya). De to workshops samlede de forskellige aktører og interessenter i insekt-til-foder-værdikæden, herunder småbønder med opdræt af Sort Soldaterflue (Black Soldier Fly, BSF), storskala BSF-virksomheder, foderforarbejdningsvirksomheder, affaldshåndteringsfirmaer, offentlige myndigheder, private udvidelsesagenter og forskere.

Deltagere fra workshoppen i Kampala, Uganda (Foto: FLYGene project-Uganda (Makerere University))
Deltagere fra workshoppen i Nairobi, Kenya (Foto: Joshua (ICIPE))
Mr. John Agaba, BSF producent fra Lubirizi, Uganda (Foto: FLYGene project-Uganda (Makerere University))
En repræsentant fra husdyrfoderforarbejdningssektoren, Kenya (Foto: Nanna Roos (University of Copenhagen))
Arrangørerne af workshoppen i Nairobi, Kenya, sammen med centerleder ved QGG, professor Mogens Sandø Lund og generaldirektør og administrerende direktør for ICIPE, Dr. Segenet Kelemu, i midten. (Foto: Joshua (ICIPE))

Det overordnede formål med de to workshops var at gøre interessenterne opmærksomme på projektets aktiviteter, der er planlagt for de kommende fem år, og at fremme synergien mellem de forskellige interessenter med det fælles mål at styrke den nye sektor. I deres indledende bemærkninger under de to workshops understregede deltagerne fra partneruniversiteterne og International Center for Insect Physiology and Ecology (ICIPE) vigtigheden af ​​den nye insektopdrætssektor i den cirkulære bioøkonomi i et skiftende klima og verdens befolkningseksplosion. Repræsentanten for Danmarks Internationale Udviklingsagentur, Victor Azza Vuzzi, viderebragte i sin tale en hilsen fra hendes Excellence Signe Skovbakke, dansk ambassadør i Uganda, der lovede fortsat dansk støtte til grøn omstilling i landet.

I sin overblikspræsentation af FLYgene-projektet påpegede seniorforsker Goutam Sahana fra Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG), Aarhus Universitet, mulighederne for at realisere genetiske gevinster hos insekter i et meget hurtigere tempo end i andre husdyrarter på grund af de korte generationsintervaller og en høj fertilitet.

Workshoppen blotlagde, at indførelsen af ​​BSF-opdræt går hurtigt i de to lande, især blandt de unge. Historien om Mr. John Agaba, filosofilæreren der har et BSF-opdræt i sin baghave i Lubirizi (Uganda), er en af ​​mange inspirerende historier, der fremhæver potentialet ved insektopdræt, der genererer indkomst og skaber job, især for kvinder og jordløse unge. Repræsentanter fra husdyrfoderforarbejdningsindustrien understregede både den massive efterspørgsel af alle proteinkilder, og at BSF-sektoren bør optrappe for at udfylde et enormt og langvarigt hul i kilderne til protein.

De to workshops fremhævede blandt andet vigtigheden af ​​synergi mellem de forskellige interessenter, så de fremherskende udfordringer i insekt-for-foder-værdikæden kan løses. Udfordringerne omfatter bl.a. organisering af affald, der fører til utilstrækkelig og inkonsekvent tilgængelighed af substrater, mangel på teknisk knowhow om håndtering og optimalt opdræt af BSF. Genetisk forbedring blev fremhævet som et kraftfuldt værktøj til at løse nogle af udfordringerne gennem inklusion af forbedret foderomdannelseseffektivitet og miljømæssig plasticitet (evnen til at overleve og forblive produktiv under ekstreme temperaturer). De to workshops identificerede også behovet for en sammenslutning af BSF-producenter og serviceudbydere, der kan fungere som en vigtig platform for fremtidigt samarbejde.

FLYgene-projektets med-koordinator, adjunkt Grum Gebreyesus fra Aarhus Universitet, understregede vigtigheden af at opbygge ​​kapacitet, herunder integrering af insekter til foder og fødevarer i universitetets pensumsystem, samt udvikling af tekniske manualer om insektmasseopdræt og selektiv avl til støtte for sektorens bæredygtighed.

I deres afsluttende bemærkninger på workshoppen i Nairobi fremhævede både centerleder ved QGG, professor Mogens Sandø Lund og generaldirektør og administrerende direktør for ICIPE, Dr. Segenet Kelemu, insekters betydning for fødevarer og foder i den globale cirkulære bioøkonomi og lovede fortsat støtte fra deres respektive institutioner til producenter inden for kapacitetsopbygning og efterspørgselsdrevet forskning.

De to workshops sluttede med løfter om fortsat samarbejde og kommunikation mellem de forskellige interessenter, herunder planlægningen af ​​et regionalt interessentmøde for at samle de forskellige deltagere fra Kenya, Uganda og andre østafrikanske lande.

---

FLYgene er et femårigt forskningsprojekt implementeret i Kenya og Uganda af Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning ved Aarhus Universitet, i samarbejde med Makerere University, Københavns Universitet, Nairobi University, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, International Center for Insect Physiology and Ecology, InsectiPro ltd og Marula Proteen ltd.