Aarhus Universitets segl

Genomiske prædiktioner for malkekøer – nu også for krydsningskøer!

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 15. november 2022. Jón Hjalti Eiríksson.

I løbet af sit ph.d.-studium har Jón Hjalti Eiríksson udviklet og testet metoder til genomiske prædiktioner af krydsningskøer. Genomiske prædiktioner af køer er et værdifuldt værktøj til forvaltnings- og selektionsbeslutninger i malkekvægbesætninger. Imidlertid er genomiske prædiktioner for det meste kun tilgængelige for racerene køer, fordi krydsningskøers genom har dele, der stammer fra forskellige racer, hvilket komplicerer genomisk prædiktion. Jón har udviklet en metode til at bestemme raceoprindelsen af alleler i genotyper fra krydsningsdyr. Ved at udnytte informationen om raceoprindelse af allelerne er det muligt at beregne præcise genomiske prædiktioner for krydsningskøer. Ydermere er informationen om raceoprindelse nyttig til at forklare heterose og segregering mellem racerne.

De udviklede metoder faciliterer den samtidige brug af krydsning og genomiske prædiktioner for køer. Begge kan bidrage til mere robuste og effektive malkekvægsbesætninger.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 15. november 2022 kl. 9:00
Sted: Bygning 1420, Mødelokale 2, Aarhus Universitet Conference centre, Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens vej, 8000 Aarhus C.

Afhandlingens titel: Genomic predictions for crossbred dairy cows.
Kontaktinfo: Jón Hjalti Eiríksson, e-mail: jonh@qgg.au.dk, tlf.: +45 53364272
Bedømmelsesudvalg:

Professor Jörn Bennewitz, Department of Animal Breeding and Genetics, University of Hohenheim, Tyskland

Forskningsprofessor Martin Lidauer, Genetics and Breeding group, National Resources Institute Finland (LUKE), Finland

Seniorforsker Goutam Sahana (forperson), Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Seniorforsker Ole Christensen, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Seniorforsker Guosheng Su, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS), Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.