Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Danske plantesorter skal forhindre tørketab for milliarder

Forskere fra Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) deltager i et nyt projekt, der skal udvikle mere tørkeresistente afgrøder.

Foto: Couleur, Pixabay.com

Projektet Crops for future climates – Improve roots, boost resilience, RadiBooster er et projektsamarbejde mellem danske planteforædlingsvirksomheder og tre danske universiteter. Målet er at udvikle nye hvede-, græs- og kartoffelsorter, der kan producere op til 10 pct. mere udbytte end traditionelle sorter under forårs- og sommertørke.

Tørken i 2018 kostede danske landmænd godt 4 mia. kr. Det er heldigvis sjældent, Danmark oplever tørke som i 2018, men i fem ud af de seneste seks år har landmænd i hele Europa oplevet forårstørke med tab i milliardklassen til følge. Og ifølge klimamodellerne vil den slags fænomener bliver mere reglen end undtagelsen fremover.

Projektet sigter efter at fremavle afgrøder med dybere rødder, og derved sikre at planterne kan fortsætte væksten i længere tid, når tørken sætter ind. Innovationsfonden har investeret 17,6 millioner DKK i projektet, hvoraf QGG er ansvarlig for arbejdspakker svarende til cirka en tredjedel af projektets budget.

- At udvikle dybere rødder i fremtidens sorter er som at grave en skat frem af mulden. Det har utroligt store perspektiver, siger Christian Sig Jensen, som er leder af biotekafdelingen i frøvirksomheden DLF.

Efter en forårstørke er der stadig vand i jorden, men det ligger dybt nede. Hvis man kan udvikle sorter der kan nå det, vil der være store økonomiske gevinster at hente. Ikke bare for danske landbrug, men også for rigtig mange europæiske landmænd i fremtiden.

De samme sorter vil med al sandsynlighed også kunne forhindre udvaskning af noget af det kvælstof, der mistes til søer og vandløb i efteråret. Planterødder optager kvælstof, så med et større og dybere rodnet vil der være mindre overskydende kvælstof, der kan blive skyllet ud med efterårets regn.

QGGs bidrag til projektet

Hos QGG glæder arbejdspakkeansvarlig, professor Torben Asp og hans gruppe i Flakkebjerg sig til at komme i gang.

- I arbejdspakke 1 skal vi screene hvede og rajgræs for roddybde i rhizotubes, og i arbejdspakke 3 skal vi arbejde med multi-omics prædiktion på DNA- og transkriptom-niveau, forklarer Torben Asp og uddyber:

- Ved hjælp af machine-learning og andre bioinformatiske metoder skal disse analyser bidrage til at identificere et multi-omics panel af biomarkører, som skal anvendes til at udvikle tørketolerante sorter i hvede og rajgræs.

Også hos QGG i Foulum er arbejdspakkeansvarlig, professor Just Jensen og hans gruppe klar.

- Vores bidrag til Arbejdspakke fire er primært af udvikle de modeller og metoder der skal danne grundlag for de beslutninger som forædlingsselskaberne skal tage for at udvikle tørkeresistente sorter, fortæller Just Jensen.

- Vi skal også foretage en biometrisk analyse af data for at vurdere sikkerheden på de målinger der gennemføres i projektet, tilføjer han.

Projektet er et samarbejde mellem fire danske forædlingsvirksomheder, DLF Seeds A/S, Nordic Seed A/S, Sejet Planteforædling I/S, Danespo A/S, samt de tre universiteter Københavns Universitet, Aarhus Universitet, og Aalborg Universitet. Sammen skal de udvikle en internationalt førende platform for fremtidig forædling af klimatilpassede sorter.

For yderligere information:

Torben Asp, professor ved QGG. +45 8715 8243, torben.asp@au.dk

Just Jensen, professor ved QGG. +45 4082 1680, au224327@uni.au.dk

Christian Sig Jensen, Leder af Biotek, DLF. +45 7233 0419, csj@dlf.com

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden Denmark. +45 6190 5045, jens.bomholt@innofond.dk

Teksten er tilpasset fra Innovationsfondens pressemeddelelse. Læs hele pressemeddelelsen her.