Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PorganiX
- Et effektivt program til
at producere robuste, økologiske avlssøer

Formålet med PorganiX er at etablere den første danske økologiske kerne- og opformeringsbesætning for svin og skabe vidensgrundlag for, at den økologiske landmand kan udvælge de bedst egnede polte i forhold til et økologisk avlsmål. Vigtige egenskaber for økologiske producenter er lav dødelighed, fravænning af mange robuste grise og en høj kødprocent ved slagtning. Fænotypisk og genetisk information om disse egenskaber på såvel hun- som handyr vil blive indsamlet fra kerne/opformeringsbesætningen. Nye metoder indenfor genomisk selektion vil blive udviklet, som kombinerer den fænotypiske og genetiske information fra både krydsnings- og renracede individer. De bedste individer i forhold til den økologiske produktionsform kan herved udvælges og videresælges som produktionsdyr til de økologiske svineproducenter. Projektet vil i samarbejde med opformerings- og produktionsbesætningen beregne cost/benefit for brug af genomisk selektion i kernebesætningen og for produktion af smågrise med økologiske polte selekteret efter et økologisk avlsmål. Det vigtigste resultat fra PorganiX vil være, at samtlige danske økologiske- og frilandsproducenter fremover kan tilbydes økologisk opdrættede polte, der er genetisk udvalgte efter et økologisk avlsmål, som ikke alene vægter høj profit men også vægter høj dyrevelfærd og bæredygtighed; værdier, der er meget afgørende for yderligere vækst i den økologiske svinesektor.


Miljøstyrelsens støtteprogram GUDP (Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram) har bevilget godt 9,5 mio. DKK til PorganiX-projektet, der løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2020.  

Projektdeltagere