Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Avl for højere overlevelse hos mink

Avl for højere overlevelse hos mink

  • Titel: Avl for højere overlevelse hos mink
  • Bevillingsgiver: Pelsdyrafgiftsfonden
  • AU projektleder: Postdoc Trine Villumsen, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
  • Projektperiode:  1. januar -31. december 2020
  • Bevilling: 433.000 DKK fra Pelsdyrafgiftsfonden (90 %), hertil 48.000 DKK (10 %) egenfinansiering fra Aarhus Universitet.

Projektbeskrivelse:

Projektets formål er at undersøge muligheden for at øge hvalpeoverlevelse i avlsarbejdet.

Studiet er 1-årigt og baseret på data fra forsøgsfarmen på Aarhus Universitet og Kopenhagen Fur farm. På begge farme registreres dødelighed fra 1. tælling til pelsning på kuld/individniveau, med angivelse af dato for dødsfald. For Aarhus Universitets forsøgsfarm har vi mange års afstamningsdata til rådighed, og på baggrund af denne vil vi beregne genetiske parametre og udvikle en model til overlevelsesanalyse. Modellen vil dels tage højde for, at overlevelsen påvirkes af tævens såvel som hvalpens egne gener og dels, at de genetiske komponenter ændres over tid fra fødsel til pelsning.

Resultaterne forventes at kunne danne grundlag for avl for mere robuste mink med større overlevelsespotentiale.