Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

G x E mellem økologiske og konventionelle systemer

Bevillingsgiver: Mælkeafgiftsfonden

Bevilling: 700.000 kr.

AU projektleder: Seniorrådgiver Morten Kargo, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (AU)

Projektperiode: 01.04.2016-31.08.2018

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er at forbedre økonomien for økologiske mælkeproducenter og konventionelle mælkeproducenter, der anvender et afgræsningsbaseret system. For at nå dette mål vil vi: 1) undersøge om der findes genotype × miljø (G × E) vekselvirkninger mellem økologiske (afgræsningsbaserede) og konventionelle (majs- og kraftfoderbaserede) produktionssystemer for økonomisk vigtige egenskaber, der er relateret til sygdom, frugtbarhed og ydelse samt sundhedsfremmende fedtsyrer i mælk og 2) undersøge effekten af at tage højde for G × E vekselvirkninger i avlsværdivurderingen og avlsplanlægningen på avlsmæssig fremgang og indavlsstigning i en genomisk avlsplan. Formål 1 undersøges vha. data fra Kvægdatabasen, mens formål 2 undersøges vha. avlsplansimuleringer.

Hvis G × E vekselvirkninger mellem økologiske og konventionelle produktionssystemer eksisterer, så vil effekten af de to formål være:

  • at det er muligt at udvikle mere effektive modeller til avlsværdivurdering, hvilket vil resultere i højere sikkerheder på de økologiske avlsværdital og i sidste ende større avlsfremgang, og
  • at der på baggrund af den estimerede avlsfremgang og indavlsstigning kan træffes velbegrundede beslutninger om håndtering af G × E vekselvirkninger i avlsværdivurderingen og avlsplanlægningen.

Leverancen i dette projekt er således et beslutningsstøtteværktøj, så beslutningstagere inden for dansk kvægavl kan træffe informerede valg af modeller til avlsværdivurdering og af avlsplaner.

Projektets baggrund og formål

Det ansøgte projekt er tæt knyttet til Organic RDD 2 projektet SOBcows. Den meget relevante problemstilling vedr. G x E var oprindelig en del af SOBcows projektet, men som følge af budgetreduktion blev dette område taget ud af SOBcows med henblik på senere supplerende finansiering. Denne supplerende finansiering er nærværende ansøgning. SOBcows har bl.a. til formål at undersøge mulighederne for at etablere økologiske avlslinjer på basis af de eksisterende danske malkeracer. Formålet med dette projekt er at fuldstændiggøre denne undersøgelse ved at: 1) undersøge om der findes genotype × miljø (G × E) vekselvirkninger mellem økologiske (afgræsningsbaserede) og konventionelle (majs- og kraftfoderbaserede) produktionssystemer for økonomisk vigtige egenskaber, der er relateret til sygdom, frugtbarhed og ydelse samt sundhedsfremmende fedtsyrer i mælk og 2) undersøge effekten af at tage højde for G × E vekselvirkninger i avlsværdivurderingen og avlsplanlægningen på avlsmæssig fremgang og indavlsstigning i en genomisk avlsplan. Det overordnede formål med dette projekt bliver herigennem at forbedre økonomien for økologiske mælkeproducenter og konventionelle mælkeproducenter, der anvender et afgræsningsbaseret system. Traditionelle konventionelle kvægbrugere vil imidlertid også drage nytte af resultaterne, da den traditionelle avlsværdivurdering også vil kunne forbedres ved hensyntagen til en forventet G x E vekselvirkning.