Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Avl for fodereffektivitet og adfærd hos grise i grupper

  • Bevillingsgiver: GUDP
  • AU Projektleder: Seniorforsker Ole Fredslund Christensen, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
  • Samarbejdspartner: Videncenter for Svineproduktion (VSP)
  • Projektperiode: 01/07/2015-30/06/2018
  • Bevilling: 12.427.055 DKK

Projektbeskrivelse:

Projektet skal øge avlsfremgangen for fodereffektivitet og forbedre adfærd ved at kombinere gruppeinformationer, støtteegenskaber, avancerede statistiske modeller og genomisk information. Fodereffektivitet er en central egenskab i svineproduktionen mht. miljø og økonomi, og adfærd er vigtig i bestræbelserne på at reducere halebid og dermed halekupering. Både fodereffektivitet og adfærd er dog komplicerede at avle for, da egenskaberne er vanskelige at måle. Nye metoder til håndtering af gruppeinformationer muliggør øget avlsfremgangen for fodereffektivitet samtidig med at adfærd kan blive en del at det danske svineavlsprogram.

Projektet forventes at øge avlsfremgang for fodereffektivitet og tilvækst. Fremgangen vil bidrage til reduktion af kvælstof og fosfor overskud samt begrænse CO2-udledningen. Den adfærdsrelaterede avlsværdi vil øge avlsfremgangen for tilvækst og bidrage til bedre dyrevelfærd samt øge indtjeningen i dansk svineproduktion.