Aarhus Universitets segl

Genetisk forbedring af svineoverlevelse

  • Bevillingsgiver: Svineafgiftsfonden
  • AU projektleder: Seniorforsker Guosheng Su, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
  • Bevilling: 598.000 kr. i 2021 / 696.000 kr. i 2022 (samlet bevilling 1.294.000 kr.)
  • Projektperiode: 01.01.2021-31.12.2022

Projektets formål og indhold

Formålet med dette projekt er at forbedre dyrevelfærden og øge produktions-effektiviteten ved at reducere dødeligheden af svin frem til slagtning. Målet med projektet er at undersøge den genetiske baggrund for dødeligheden i forskellige perioder frem til slagtning samt sammenhængen til andre egenskaber, og udvikle effektive metoder til at reducere dødeligheden med brug af avl.

Følgende aktiviteter vil blive foretaget for at opnå målet med projektet:

AP1. Beregning af genetiske parametre for dødelighed i forskellige perioder frem til slagtning, og beregning af genetiske korrelationer mellem dødelighed og andre egenskaber i det nuværende avlsmål, f.eks. kuldstørrelse. Disse parametre vil give et mål for potentialet for at reducere dødeligheden med brug af avl, samt effekten på dødeligheden af at avle for andre egenskaber.

AP2. Udvikle og implementere metoder og modeller til at beregne avlsværdier for overlevelse. Forskellige metoder/modeller vil blive undersøgt og vurderet i forhold til sikkerhed af avlsværdier og mulig implementering i praksis.

AP3. Udvikle og evaluere avlsplaner til at forbedre svineoverlevelse. Disse avlsplaner vil balancere den mulige genetiske forbedring af svineoverlevelse i forhold til den genetiske fremgang for andre egenskaber i avlsmålet.

Projektet vil skabe viden og værktøjer til at forøge svineoverlevelsen frem til slagtning, og derved forbedre dyrevelfærden og skabe øget værdi for svineproducenten. Set i et langsigtet perspektiv kan dette give en svineproduktion som er mere bæredygtig, har forbedret konkurrenceevne, samt reduceret miljø- og klima-belastning.