Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskning

Forskningen i Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) omfatter både grundforskning og anvendt forskning. Forskningsindsatsen er centreret omkring det genetiske grundlag for komplekse egenskaber i husdyr, kulturplanter og modelorganismer og omfatter udvikling såvel som implementering af avancerede statistiske og bioinformatiske metoder til analyse af genetiske problemstillinger. Forskningen i QGG er kendetegnet ved et meget tæt samspil mellem metodeudvikling, grundlagsskabende analyser og anvendelse af de udviklede metoder på praktiske problemstillinger på tværs af arter.

Forskningen ved QGG har fire fokusområder

  1. Kvantitativ genetik og genomforskning til prædiktion af enkeltindividers genetiske potentiale
  2. Gene mapping og integrativ genetik og genomforskning til forståelse af den genetiske arkitektur bag komplekse egenskaber og sygdomme
  3. Populationsgenetik og genomforskning til design og optimering af avlsprogrammer og forvaltning af husdyrgenetiske ressourcer
  4. Phenomics baseret på omfattende eller avancerede målingsteknologier, for eksempel automatiske målinger, metanudledninger, rumen mikrobiomer, mælkekomponenter, etc. 

Kernekompetencer

  • Udvikling, implementering (fx som software) og anvendelse af statistiske metoder og genetiske modeller til genetiske og genomiske analyser af komplekse sundheds- og produktionsegenskaber hos husdyr
  • Genetiske analyser herunder association- og QTL-kortlægning af kvantitative egenskaber hos en række vigtige produktionsorganismer (kvæg, svin, fjerkræ, mink, ørred og rajgræs) samt modelorganismer (mus og bananfluer)
  • Udvikling og anvendelse af statistiske og bioinformatiske metoder til identifikation af regioner i genomet, der påvirker molekylære fænotyper (transkriptom, proteom og metabonom data) med særlig vægt på indsigt i de regulatoriske genetiske mekanismer for komplekse egenskaber
  • Design og optimering af avlsprogrammer, herunder udvikling af deterministiske prædiktionsmetoder og stokastisk simuleringssoftware med særlig vægt på brugen af DNA information og på avlsmål, der sikrer en balance mellem høj produktivitet og dyrevelfærd
  • Strategier og kriterier for bevarelse af genetiske ressourcer i produktionsdyr, husdyr og vilde populationer med særlig vægt på bevarelse af adaptiv genetiske variation og på reduktion af indavl