Aarhus University Seal

FT-IR spectra in milk: Genetic variation and impact on health, fertility and energy balance

  • Funded by: Mælkeafgiftsfonden (Milk Levy Foundation)
  • Grant: 
  • AU head of project: Associate professor Bart Buitenhuis, Center for Quantitative Genetics and Genomics (AU)
  • Project period:  1 January 2015-31 December 2017

Project aim, content and background

[in Danish only] Projektets hovedformål er forskning i at forbedre sundhed og frugtbarhed hos malkekvæg gennem bedre avl. Projektet hører dermed under indsatsområde 1. Det kvægbrug, tema: Produktivitetsudvikling. Projektets mål er at: 1) udvikle en model til at prædiktere køers energibalance baseret på FT-IR (Fourier Transformed Infra-Red) spektre i mælkeprøver og 2) beregne den genetiske sammenhæng imellem den prædikterede energibalance og en række sundheds-og frugtbarhedsegenskaber. FT-IR-baserede metoder har tidligere vist sig at kunne bruges til at prædiktere egenskaber, der er vanskelige at måle direkte, f.eks. energibalance. En nøjagtig metode til prædiktion af energibalance vil dermed kunne erstatte eller supplere kostbare registreringer af huld og effektivt prædiktere energibalancen for alle køer i en stor kvægpopulation. Da det er påvist, at en negativ energibalance har en skadelig effekt på en kos frugtbarhed og helbredsstatus, forventes det, at den prædikterede energibalance vil kunne anvendes som en genetisk indikator for frugtbarhed og sundhed. Den samlede effekt af det succesfulde projekt vil derfor være forbedrede avlsværdier for frugtbarhed og sundhed.

Fourier Transformed Infra Red (FT-IR) baserede metoder anvendt på mælkeprøver har vist sig at kunne prædiktere egenskaber, der er vanskelige at måle, som f.eks. energibalance. En FT-IR prædiktionsmodel vil dermed kunne erstatte manuelle og kostbare registreringer og hurtigt prædiktere energibalancen for alle køer i en stor population som den danske Holstein population. Det er også påvist, at en stærk negativ energibalance har en skadelig effekt på køers fertilitet og helbredsstatus. Det forventes derfor, at energibalancen kan være en indikator for fertilitet og sundhed. I dette projekt, vil vi udvikle en FTIR prædiktionsmodel baseret på data indsamlet på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC). Modellen vil blive anvendt til at prædiktere energibalancen for mindst 10.000 køer i avlspopulationen, og brugt til at beregne genetiske korrelationer til sundhed samt fertilitet i den danske Holstein population. Den samlede effekt af det succesfulde projekt vil være forbedrede genetiske prædiktioner for fertilitet og sundhed.