Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Accelerating disease resistance breeding for black rust in perennial ryegrass

  • Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden
  • AU projektleder: Professor Torben Asp, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
  • Samarbejdspartnere:
    • Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
    • DLF Seeds A/S
  • Projektperiode: 2021-2024
  • Bevilling i 2021: 2.000.000 DKK

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet er at udvikle kompetencer og en stærk dansk forskningsinfrastruktur for præforædling af rustresistens i græsser, herunder at støtte forædling og udvikling af rajgræssorter med forbedret resistens mod sortrust. Projektet har fire mål knyttet til fire arbejdspakker: Identifikation af isolater til fænotypning for resistens, nye screeningsmetoder, nye modeller for forædlingsværdi og identifikation af gener knyttet til resistens.

Projektet omfatter følgende aktiviteter: 1) Undersøgelse af genetisk diversitet, markørudvikling og sortrustresistens på artsniveau i dyrkede græsser. Etablering af en samling af isolater af forskellig oprindelse, udvikling af molekylære markører for karakterisering af disse samt undersøgelse af værtsbarrierer inden for dyrkede græsser. 2) Udvikling af metoder til fænotypning for holdbar resistens i rajgræs og betydningen af klimaforandringer for sygdomsudvikling. undersøgelse af resistensspecificitet i rajgræslinjer fra DLF samt betydningen af temperatur, væksttrin og smittetryk for sygdomsudvikling. 3) Udvikling af en ny genetisk algoritme til at identificere den bedste kombination af krydsningsforældre til udvikling af nye sorter, samt 4) Identifikation af gener i rajgræs, som kan anvendes til markør-assisteret selektion med henblik på at udvikle nye rajgræs-sorter med forbedret stængelrust resistens.