Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

GreenSelect

Maksimering af Rajgræsavl ved Anvendelse af 2. Generations Genomisk Selektion - GreenSelect

  • Bevillingsgiver: GUDP 
  • AU Projektleder: Seniorforsker Luc Janss, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
  • Samarbejdspartner: DLF-TRIFOLIUM A/S
  • Projektperiode: 01.07.2015-30.06.2019
  • Bevilling: 13.498.547 DKK

Projektbeskrivelse:

Formålet med dette projekt er at fremskynde udviklingen af rajgræssorter, der kan nedbringe det årlige overskud af kvælstof fra danske græsmarker og den årlige udledning af metan fra kvæg. Sorternes forbedrede egenskaber skal samtidig styrke økonomien på den enkelte bedrift gennem øget mælkeproduktion og gennem reducerede gødningsudgifter. Det er vores hypotese, at disse fremskridt kan opnås gennem udviklingen af anden generations genomisk selektion (2GS), hvor det bliver muligt at forudsige, hvor godt to eller flere forældreplanter passer sammen i en krydsning (deres kombinationsværdi). Vores undersøgelser (ForageSelect) har vist, at GS kan indføres med stor effektivitet i græsforædlingen, men har samtidig afdækket, at der med nye tiltag kan opnås væsentligt højere udbytter. Disse tiltag inkluderer beregning af kombinationsværdier, integrering af flere informationslag på de enkelte forædlingslinjer (genomics, transcriptomics, og metabolomics profilering), samt udvikling af add-ons, der tager højde for GxE interaktioner mellem sorter og miljø. Egenskaberne vi fokuserer på er kvælstofudnyttelse og fordøjelighed, særligt i de sidste slæt, hvor foderværdien falder markant. Sorter med forbedrede egenskaber vil blive markedsført under et samlet brand ”GreenSelect” og skal styrke DLF-Trifoliums position i Danmark, EU og de øvrige markeder for tempererede græsser.