Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forbedrede genomiske avlsværdier

  • Bevillingsgiver: Mælkeafgiftsfonden
  • Bevilling: 1.6 mio. kr.
  • AU projektleder: Seniorforsker Guosheng Su, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (AU)
  • Projektperiode: 01.01.2016-31.12.2018

Projektbeskrivelse

 

Projektets hovedformål er at forbedre genomisk selektion i malkekvæg ved at bruge genomiske multi-egenskabsmodeller til at forudsige avlsværdier. I øjeblikket er genomisk forudsigelse udføres under anvendelse af enkel-egenskabsmodeller. Imidlertid kan nøjagtigheden af genomisk evaluering forøges ved hjælp af multi-egenskabsmodeller. Det vil vi gøre ved at udvikle og validere modeller, der optimerer brugen af information fra korrelerede egenskaber. Modellerne vil bl.a. tage hensyn til, at korrelationen mellem to egenskaber er forskellige på forskellige positioner i genomet, idet nogle gener påvirker begge egenskaber, mens andre kun påvirker den ene. Vi vil fokusere på at forbedre hunlig frugtbarhed, mastitis og proteinydelse. Metoden kan imidlertid bruges i andre sammenhænge, og bliver måske afgørende for at kunne inkludere nye egenskaber, som kun er registreret på en delmængde af dyrene. Det forventes, at projektets resultater vil forbedre genomisk selektion signifikant og derved skabe store fordele i mælkeproduktionen og for miljøet.