Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ertebøllefåret - bevaring og udvikling

  • Bevillingsgiver: NaturErhvervstyrelsen
  • AU projektleder: Seniorforsker Elise Norberg, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
  • Samarbejdspartner: Foreningen Ertebøllefåret og NorGen Husdyr
  • Projektperiode: 1. januar 2016 – 31. december 2017
  • Beløb: 400.000 DKK

Projektbeskrivelse:

Ertebøllefåret er et lavt forædlet landracefår fra Vesthimmerland, der har været kendt i over 100 år. Fårene kendetegnes ved at være robuste og have godt temperament. De læmmer og passer deres lam selv og trives på naturarealer uden tilskudsfoder. Racen er derfor velegnet til afgræsning af naturarealer, men også til hobbyavlere, museer, formidlingscentre, skoler, etc. Nyligt udførte genomiske analyser viser, at Ertebøllefåret adskiller sig genetisk fra de to andre linjer af danske landracefår, Hulsig og Klitfår og udgør en genetisk homogen gruppe. Det vil derfor være hensigtsmæssigt fremover at bevare Ertebøllefåret som en selvstændig race. Formålet med foreliggende projekt er i samarbejde med Foreningen for Ertebøllefåret at etablere grundlaget for en bæredygtig bevaring og udvikling af racen. Projektet vil kunne fungere som en drejebog for bevaring og udvikling af små populationer, idet projektet beskriver alle de nødvendige elementer i et vellykket bevaringsarbejde. De konkrete resultater vil formidles af avlerne i samarbejde med Foreningen for Ertebøllefåret, der vil bistå avlerne med at lave individuelle avlsplaner. Endvidere vil der produceres informationsmateriale til brug for nye interessenter.