Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Professorer, lektorer, seniorforskere

Centerleder

Forskningsområder

 • Centerleder for Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
 • Ansvarlig for stort dansk projekt med finkortlægning af QTL der påvirker økonomisk vigtige egenskaber hos kvæg
 • Ansvarlig for finkortlægningen af QTL der påvirker mastitis i EU-projektet 'MASTITIS RESISTANCE'
 • Udvikling og validering af metoder til finkortlægning inklusiv når generne påvirker flere egenskaber eller effekterne er tidsafhængige
 • Implementering af MCMC baserede genetiske modeller

Mogens Sandø Lunds CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Professorer, lektorer og seniorforskere

Forskningsområder:

 • Forging strong links in the organic nitrogen chain
 • Root deeper, produce more
 • Plant mitochondria as a model for human ageing
 • Genomic selection in wheat
 • GenSAP - Center for Genomic Selection in Animal and Plants

Torben Asps CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Forskningsområder

Målet for mit videnskabelige arbejde er udvikling af teori og metoder anvendt til genetisk forbedring generelt, og specielt i husdyrracerne. Mere specifikt er målet at

 • bidrage til teori om optimale strukturer og beslutningsregler i avlsplaner
 • bidrage til teori om udnyttelse af genomisk og lignende typer af information i husdyravl og deres effekter
 • bidrage til forståelsen af genetisk variation i egenskaber af betydning for en effektiv og bæredygtig husdyrproduktion, herunder egenskaber af betydning for velfærd og sundhed hos dyrene
 • bidrage til implementering af optimale avlsplaner via uddannelse af studerende og ved samarbejde internationalt, nationalt og med relevante industrier 

Peer Bergs CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Forskningsområder

 • QTL/associationskortlægning
 • Genekspressionsanalyse
 • Bioinformatik
 • Adfærdsgenetik
 • Immunogenetik
 • Milk genomics

Bart Buitenhuis' CV, publikationer, aktiviteter, mv.Forskningsområder:

 • genomisk prædiktion af avlsværdier
 • varianskomponentmodeller
 • QTL kortlægning
 • geostatistik
 • Markov kæde Monte Carlo (MCMC) metoder

Ole Fredslund Christensens' CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Forskningsområder

 • Associationskortlægning
 • Ekspressionsanalyse
 • Genomanalyse
 • Statistiske metoder

Luc Janss' CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Forskningsområder

Gennemfører forskning i udvikling og anvendelse af kvantitative genetiske metoder i kommercielle forædlingsprogrammer for dyr og planter. Forskningens fokus er på udvikling og anvendelse af kvantitative metoder og udvikling af optimale avlsprogrammer. Sådanne programmer skal være bæredygtige såvel økonomisk som miljømæssigt og etisk. Endvidere arbejdes på en fortsat uddybning af vores forståelse af den genetiske regulering af livsytringer hos dyr og planter.

Arbejder endvidere for øget internationalt samarbejde i forskningen. Dette samarbejde kan omfatte den vestlige verden, BRIK landene (Brasilien, Rusland, Indien, og Kina) samt de tredjeverdenslande som er udvalgt som danske samarbejdslande vedrørende udviklingsbistand.

Just Jensens CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Forskningsområder

 • Avlsplaner for malkekvæg
 • Estimering af genetiske parametre for malkekvæg

Morten Kargos CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Forskningsområder

Overordnet arbejder jeg med kvantitativ arvelig variation i fysiologiske egenskaber.

Jeg fokuseret på de regulering af stofskiftet hos køer og kalve, og fysiologiske processer af betydning for adfærd, herunder stressreaktioner hos malkekvæg.

Desuden arbejder jeg med målinger i mælk, og med moderegenskaber og aggression hos svin.

Peter Løvendahls CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Forskningsområder

 • Beregning af avlsværdier for malkeracer
 • Genetisk resistens for mastitis
 • Genetisk baggrund for kødproduktions og slagtekvalitets egenskaber hos kvæg
 • Implementering af nye statistiske metoder i husdyravlen

Arbejdsområder:

 • Effektiv implementering af statistiske metoder til estimation af genetiske og fænotypiske parametre samt af avlsværdier
 • Koordinere vedligeholdelse og videreudviklingen af DMU-pakken for multivariat analyser af mixed modeller, som er udviklet ved afdelingen. Den nuværende public domain version af DMU kan hentes her
 • Deltager i udviklingen af en "Testdags Animal Model" for beregning af avlsværdital for ydelsesegenskaber hos kvæg
 • Deltagelse i overvågningsfunktion for beregning af avlsværdital for kvæg
 • Deltagelse i et projekt vedrørende fælles nordisk avlsværdivurdering af kvæg
 • Deltagelse i fællesarbejdsgruppe mellem Afd. for husdyravl og Genetik, Landskontoret for Kvæg og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
 • Deltagelse i styregrupper for adskillige forskningsprojekter
 • Lokal vejleder for og MSc.-studerende inden for området

Per Madsens CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Forskningsområder

Nuværende projekter

Hanne Marie Nielsens CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Forskningsområder

 • QTL fine mapping in dairy cattle for mastitis resistance using variance component-based methods
 • Identification of haplotypes and estimation of their effects for improving mastitis resistance in dairy cattle
 • Development of QTL fine mapping methods with multi-trait and multi-QTL models

Goutam Sahanas CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Forskningsområder

Anvendelse af likelihood og Bayesianske metoder til analyse af genetiske data; inferenser om genetiske parametre fra selekterede data; anvendelse af Markov chain Monte Carlo metoder i genetik.

Daniel Sorensens CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Forskningsområder

 • Udvikling af statistiske metoder til analyse af genetiske stor-skala data for associationsstudier
 • Påvisning af kausale varianter
 • Opbygning af prædiktionsmodeller
 • Forståelse af genetisk arkitektur
 • Softwarepakken LDAK (www.ldak.org)

 

Doug Speeds CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Forskningsområder

 • Udvikling og implementering af nye statistiske modeller og metoder til estimering af genetiske parametre
 • Beregning af variance komponenter og avlsværdier
 • Avlsforsøg med fjerkræ

Guosheng Sus CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Forskningsområder

Molecular prediction of disease and production traits in livestock

The overall research goal is to develop a statistical procedure that identifies which set of biological molecules (e.g., gene transcripts, proteins, and metabolites) best predicts phenotypes for disease and production traits in livestock. In developing this procedure the focus is on statistical methods that

1. account for relationships among biological molecules (e.g. Gaussian graphical modeling)

2. use prior information about the relationship among biological molecules.

We are working on a supervised stochastic search variable selection procedure for identifying promising subsets of molecular predictors of phenotypes in individuals. The procedure uses prior biological information and combines observations from large-scale ‘omics’ data. We have implemented this procedure into a fortran program which is currently being tested.

We are also looking into Gaussian graphical modeling, which is a multivariate statistical technique that can be used to infer relationships among molecular variables such as gene transcripts, proteins, and metabolites.

Peter Sørensens CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Forskningsområder

 • Studier af allometriske ændringer af organ og skeletdele i kyllingers tidlige vækstfase som en konsekvens af mange generationers selektion i slagtekyllingepopulationer
 • Forskning omkring fjerkræets genetiske tilpasning til ændrede produktionssystemer, herunder studier af G x E interactions
 • Forskning i de genetiske muligheder for forbedring af lokale racer i udviklingslande, herunder bevarelse af den universelle biodiversitet
 • Genetiske aspekter af benkonstitution hos slagtekyllinger, herunder muligheder for at fastholde en harmonisk vækst i slagtekyllingepopulationer der undergår en stadig genetisk betinget ændring.

Poul Sørensens CV, publikationer, aktiviteter, mv.


Profil

 • Development of methodology for breeding value estimation in dairy cattle
 • Breeding value estimation for crossbreed dairy cattle
 • Prediction models for genomic selection

Jan Lassens CV, publikationer, aktiviteter, mv.