Aarhus Universitets segl

Forskning og formidling

Nye forskningsresultater


Ny forskning fra QGG fokuserer på bedre dyrevelfærd for malkekvæg

Forskere ved Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet har lokaliseret DNA varianter, der kan give bedre yversundhed og dyrevelfærd for malkekvæg.


Forbedret løsning på at øge fertiliteten hos højtydende køer

Gennem årtier har forskere ved intens genetisk selektion formået at øge mælkeproduktionen hos køer. Dette har dog givet bagslag, idet det er gået ud over fertiliteten hos køerne. Dette har forskerne nu forsøgt at finde en optimal løsning på.


Kromosomalt deletion-register hos malkekvæg letter identifikationen af dødelige mutationer

Genetiske mutationer er skyld i et betydeligt, årligt økonomisk tab i mejeriindustrien. Kortlægningen af disse varianter er derfor vigtig for en effektiv avlsplanlægning og ydelsesforbedring.


Koens gener kan afgøre mælkens sundhed

Stamtræet har i høj grad betydning for, hvilke kvaliteter koens mælk har, viser forskning fra Aarhus Universitet og SEGES. Det giver nye muligheder for at producere mælk med specifikke egenskaber.

Læs nyhedsartiklen.


Bedre avlsværdivurdering for frugtbarhedsegenskaber hos malkekøer

Den rutinemæssige avlsværdivurdering for frugtbarhedsegenskaber i Danmark og Sverige kan forbedres ved hjælp af aktivitetsbaserede mål for frugtbarhed. Det viser resultater fra et nyligt afsluttet ph.d.-projekt. Desuden er det vist, at den genetiske variation i frugtbarhed ændres med kælvningssæson og produktionsmiljø.

Læs nyhedsartiklen.


Avl for tillidsfulde mink giver sidegevinst

Når man selekterer for tillidsfulde mink får man også en bedre pelskvalitet med i købet, ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet. Undersøgelsen viser også, at adfærd har en højere arvelighed end tidligere antaget.

Læs nyhedsartiklen.


Kvægets kode knækket ned til mindste detalje

Variationen i kvægets genom er nu kortlagt i en hidtil uhørt detaljeringsgrad. Det er et kvantespring inden for forskning i kvægets genetik og kvægets historie.

Læs nyhedsartiklen.


Vigtig mutation opdaget i malkekvæg

Forskere har opdaget en mutation med et indbygget dilemma for avlere af malkekvæg. En slettet gensekvens har en positiv effekt på mælkeydelse, men kan være dødelig for kalvefostrene.

Læs nyhedsartiklen.


Baconsvinet har fået blodfornyelse

Dansk Landrace anno 1970 – også kendt som Baconsvinet – har fået ”nyt” blod i årerne. Ved hjælp af nedfrossen ornesæd er det lykkedes at få ”gamle” gener ind i racen, og det har enorm betydning for dens bevarelse.

Læs nyhedsartiklen.


Færre pattegrise i svineproduktionen dør i fremtiden

Forskningsbaseret viden om genetik fra Aarhus Universitet kan danne basis for velfærdsfremmende avlsmål for dansk svineavl. Allerede nu er pattegrisedødeligheden i avlsbesætningerne reduceret.

Læs nyhedsartiklen.


DNA-teknologi kan redde fremtidens mad

Ny genetisk teknologi har de seneste fem år skabt en revolution i dansk landbrug. Produktionen er steget, køerne er blevet sundere, og teknologien kan udbredes og skaffe mere klimavenlig mad til klodens mange indbyggere.

Læs nyhedsartiklen.

Andet


Hvorfor er nogle hønseæg brune og andre hvide?  

Professor emeritus ved QGG, Poul Sørensen, forklarer til Videnskab.dk, hvorfor der er forskel på brune og hvide æg.

Læs artiklen her


Mere mad pr. hektar

Vi skal udnytte jordens ressourcer endnu bedre for at skaffe mad nok til alle. Blandt andet skal vi forædle os frem til større udbytter pr. hektar. Der er også behov for at reducere madspild og sætte bremserne i befolkningstilvæksten, hvis vi skal sikre mad til alle på en bæredygtig måde. AU-forskere er leveringsdygtige i meget af den viden, der skal til.

Læs nyhedsartiklen.


Hadi Esfandyari tildelt prisen for bedste poster ved international konference

Ph.d.-studerende Hadi Esfandyari har fået prisen for bedste poster i husdyrgenetik ved the 64th Annual Meeting of EAAP of the European Association of Animal Science

Mere information


Historien om Danmarks historiske dyr

En ny rapport beskriver arbejdet med bevaring af genetiske ressourcer hos danske husdyr.

Læs nyhedsartiklen og rapporten.


Hæfte om hønen

Et nyt hæfte udgivet af Naturhistorisk Museum og skrevet af seniorforsker Poul Sørensen fra Aarhus Universitet kommer rundt om hønen på en let overskuelig måde.

Læs nyhedsartiklen og bestil evt hæftet.

Store forskningsbevillinger, projekter, priser mv.


Den personaliserede medicin

Nyt forskningsprojekt skal forske i det genetiske grundlag for, hvorfor mennesker med den samme diagnose reagerer forskelligt på den samme medicin. Forskningsresultaterne kan medvirke til, at vi i fremtiden får personaliseret medicin baseret på vores unikke, genetiske profil. Medicin, som har større effekt og færre bivirkninger.


Nyt forskningsprojekt skal løfte produktionen af unge søer til økologisk avl

PorganiX-projektet skal skabe den første, økologiske kernebesætning af unge søer, der vil være genetisk udvalgte til økologiske avlsmål med det formål at producere mere robuste, økologiske grise. Resultatet af det banebrydende projekt vil være et samlet løft af den økologiske sektor for svineproduktion både i Danmark og internationalt.  


Innovationsfondens Grand Solutions Pris 2018 går til forskere ved QGG

Ved en stort anlagt begivenhed på Papirøen i København fredag den 26. januar hædrede Innovationsfonden flere topforskere for deres fremragende resultater. Den største pris, Grand Solutions, gik til forskere fra QGG for deres forskning i køers methanudledning og fremavl af mere klimavenlige køer.  


Mogens Sandø Lund tildelt ST Industrial Collaboration Award

ST Industrial Collaboration Award 2017 tildeles professor Mogens Sandø Lund, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, for hans store indflydelse på og mangeårige indsats for erhvervssamarbejdet omkring forædling og avl i Danmark.


Forskere fra MBG deltager i stort EU-projekt om fremtidens genomiske styringsværktøjer for europæisk kvægproduktion

Forskere fra Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet i Foulum deltager i GenTORE-projektet, der blev lanceret i Paris 22.-23. juni 2017.


Mejeribranchen hædrer Aarhus Universitet

Mejeriforeningen har valgt at tildele forskere ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik og Institut for Fødevarer Mælkeprisen 2017 for deres grundlæggende forskning i sammenhængen mellem køers genetik og mælkens sammensætning og kvalitet.


Ny forædlingsstrategi skal løfte eksport af danske græsser

De bedste egenskaber fra tre velkendte græsarter skal forenes i nye græssorter. Med markant øget udbytte og stor robusthed skal sådanne græsser bane vej for dansk eksport af nye sorter, der er forberedte til fremtidens klima og efterspørgslen på mere biomasse. 

Læs mere


Avlsarbejdet på regnbueørreder målrettes forskellige produktionsmiljøer i verden

Ved hjælp af genomisk selektion vil danske forskere målrette avlsarbejdet mod regnbueørreder tilpasset forskellige produktionsmiljøer verden over. Dette vil kunne bane vejen for en endnu større eksport af æg fra regnbueørreder.

Læs mere


Supergræs skal øge køers mælkeproduktion og mindske metanudslip

Nu vil et forskerhold forsøge at optimere græssorter, der skal være med til at få køer til at bøvse mindre – og dermed mindske drivhusgasserne – samt øge køernes mælkeproduktion.

Læs mere


SOBcows

Køer af gamle danske husdyrracer er blevet sat ind i økologiske besætninger med henblik på at kortlægge forskelle i genetiske karakteristika med betydning for produktionsegenskaber mellem den moderne ko og de gamle racer.

Læs mere om projektet.

Hør interview med Morten Kargo i TV2 Syd og DR1.


På vej mod mere klimavenlige og økonomiske køer

Bøvser, blod, mælk og adfærd er nogle af de egenskaber, som kan give et fingerpeg om, hvor effektiv og miljøvenlig en ko er. Forskere fra Aarhus Universitet er med til at udvikle værktøjer, der kan udpege de bedste køer. Det vil gavne både landmandens økonomi og miljøet.

Læs nyhedsartiklen.


Stifællernes påvirkning af den enkelte gris inddrages i avlsarbejdet

Information om grisenes stifæller, avancerede statistiske modeller og genomiske metoder er nogle af de værktøjer, som forskere vil bruge i et forskningsprojekt, der sigter mod at forbedre grisenes velfærd og reducere deres belastning på miljøet.

Læs nyhedsartiklen.


Avl i økologiens tjeneste

Et nyt projekt skal gavne den økologiske produktion ved dels at udvikle avlslinjer, der er bedre egnet til økologisk produktion, og dels bane vej for, at mejerierne kan skabe nye nicheprodukter på baggrund af viden om køernes avlsmæssige karakteristika.

Læs nyhedsartiklen.


Moderne genteknologi bidrager til at sikre fremtidens fødevarer

Genomisk selektion har revolutioneret dansk husdyravl. Nu står forskerne fra AU på tærsklen til også at udnytte detaljerede analyser af genomet i planteavlen. Det er vigtige skridt, når det drejer sig om at sikre en bæredygtig forsyning af fødevarer til fremtidens ni milliarder mennesker.

Læs nyhedsartiklen.


Dybe rødder er roden til alt godt

Forskere vil udvikle afgrøder, der ved hjælp af dybe rødder er bedre til at optage vand og næringsstoffer. Det vil gøre planterne mere robuste og i bedre stand til at klare klimaforandringernes forventede effekter på vejret samt sikre bedre vækst og større udbytte.

Læs nyhedsartiklen.


Øl i verdensklasse ved hjælp af nye avlsmetoder

Nye genetiske teknologier har revolutioneret husdyravlen. Nu bruges de samme teknologier og modeller til at gøre dansk maltbyg endnu bedre.

Læs nyhedsartiklen.


Nordiske malkekvægracer får genetisk løft

Den lille størrelse af bestandene af Jersey og rødt malkekvæg i de nordiske lande giver udfordringer, når der anvendes genomisk selektion for at øge avlsfremgangen. Et nyt forskningsprojekt har til formål at forbedre dette, hvilket vil gavne dyrenes sundhed, velfærd og produktion.

Læs nyhedsartiklen.


Mælk, gener og klima skal gå hånd i hånd

Køernes udledning af den skadelige metan skal nedbringes uden at mindske mængden eller kvaliteten af mælk. Forskere ved Aarhus Universitet ser i nyt projekt på sammenhængen mellem mælkens kvalitet og sammensætning og køernes genetik og metanudledning.

Mere information


Mest mulig mælk for mindst mulig metanudslip

Ved at drive avlsarbejde ikke bare på koen men også på dens vombakterier vil forskere reducere udslippet af drivhusgassen metan samtidig med at koens mælke- og kødproduktion bliver mere effektiv.

Læs nyhedsartiklen.


Nyt forskningscenter for genomisk selektion oprettes på Aarhus Universitet

Et forskningscenter inden for genomisk selektion vil skabe nye værktøjer til brug i moderne avlsarbejde hos planter og dyr.

Læs nyhedsartiklen.


Forsker i kvantitativ genetik modtager ung eliteforskerpris

Postdoc Jan Lassen, der forsker i kvantitativ genetik og skal sikre lavere metan-emission hos malkekvæg, er udpeget til Ung Eliteforsker af Det Frie Forskningsråd.

Læs nyhedsartiklen.